Idag utestängs äldre från många möjligheter till fysisk aktivitet, trots att detta varken är nödvändigt eller önskvärt, skriver Gröna seniorer i Huddinge. Foto: Mostphotos

DEBATT: Win-win om vi äldre får möjlighet att träna

När vi äldre blir allt fler är det ännu viktigare att vi håller oss friska. Där måste kommunen ta sitt ansvar – nu, skriver Gröna seniorer i Huddinge.

  • Publicerad 15:17, 19 aug 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vi äldre blir allt fler. För att slippa eller skjuta upp tunga och för samhället kostsamma vårdinsatser behöver vi hålla oss i god form. Då krävs regelbunden fysisk träning och behandling, till exempel individuellt anpassad styrketräning. Är vi i god form och tränar regelbundet så mår vi bättre, stoppar i oss färre piller och klarar oss själva högre upp i åren. Helst vill vi helt undvika de allra tyngsta vårdinsatserna. 

Idag utestängs äldre från många möjligheter till fysisk aktivitet, trots att detta varken är nödvändigt eller önskvärt. Få idrottsföreningar har verksamhet för oss över 65. Huddingehallen har en kall pool olämplig för vattengympa för ledbrutna äldre. Gymmet är gammalt och byggt för yngre människor enligt gamla normer. De flesta minsta vikterna och lägsta motstånden i maskinerna är alldeles för höga, speciellt för äldre kvinnor.

Ja, vi vet att det planeras en ny stor kommunal hall. Placeras den där många äldre bor, där bussar stannar eller inom rollatoravstånd? När är den klar? Om 10-15 år då vi som skriver det här inte längre är bland oss? Något måste göras för att vi som är 65-plus nu ska kunna motionera och styrketräna. Vi behöver det! Kommunen behöver det!

Därför är vi glada att Miljöpartiet nu lämnar en motion i kommunfullmäktige som handlar om detta: Vad kan göras för att vi äldre ska kunna motionera och träna ordentligt? Genomförs åtgärderna i motionen så kanske vi kommer att må bättre. Och kommunen kanske slipper ta hand om oss. Win-win kan man säga! 

Hoppas kommunfullmäktige antar motionen bums, medan vi fortfarande ”är bland oss!”