Södra Sidan 2017-07-08. Drevvikenpartiet, Huddingepartiet och Sverigedemokraterna saknades i politikerenkäten om hur våldet i Huddinge ska stoppas. Här svarar Dp och Hp.

DP och HP: Vi lokala partier vill också stoppa våldet

  • Publicerad 17:09, 9 aug 2017

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I senaste numret av Södra Sidan presenteras Tjejjourens politikernkät där sju av tio partier i fullmäktige svarar på hur våldet i kommunen kan stoppas. Vi två lokala partier har inte fått frågan, trots att vi sitter i den styrande koalitionen och våra respektive kommunalråd har ansvar för socialt förebyggande arbete och jämställdhet.

Är det okunskap om att våra partier finns eller något annat som ligger bakom? Huddingepartiet har funnits i 36 år och Drevvikenpartiet blir 20 år i januari. Vi är varken dagsländor eller enfrågepartier utan har båda omfattande partiprogram och är engagerade i alla frågor i kommunen.

Det görs väldigt mycket på det förebyggande området i kommunens olika verksamheter med mobila ungdomsteam, sociala insatsgrupper och föräldrakurser. Vi skulle dock gärna se att vi börjar ännu tidigare med ett mobilt förskoleteam för att avdramatisera socialtjänsten och för att stötta föräldrarna. Vi har också avsatt pengar i nästa års budget för en preventionssamordnare som kan samordna olika brottsförbyggande och drogförebyggande insatser samt motverka psykisk ohälsa hos ungdomar.

Senast i juni arrangerade Huddinges brottsförebyggande råd och demokratiberedningen en välbesökt dag mot våld och maskulititet och i oktober arrangerar våra partier ett seminarium mot psykisk ohälsa. Samkraft Huddinge genomför också många bra insatser i skolorna och på mötesplatserna för ungdomar, ofta i samverkan med civilsamhällets organisationer, för att motverka maskulinitetsnormen och förebygga våld. Vi skulle gärna se fler och mer långsiktiga insatser.

Vi träffar gärna Tjejjouren Huddinge för en fortsatt diskussion om vad som kan göras bättre.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.