Färre stadsdelsnämnder ökar kvaliteten och likvärdigheten över hela staden

Vänsterpartiet kritiserar Moderaternas förslag om en stadsdelsnämndsreform för ökad kvalitet och likvärdighet. De påstår att det skulle öka toppstyret och minska stockholmarnas vardagsinflytande, men kunde inte ha mer fel.

  • Publicerad 09:51, 26 okt 2016

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Moderaternas stadsdelsnämndsreform handlar om ökad kvalitet och likvärdighet över hela staden. Vänsterpartiet försvarar istället de egna politiska uppdragen, en allt större byråkrati och politiska projekt. Det är en tacksam konflikt vi gärna tar varje dag för ett starkare Stockholm.

Vi vill genomföra denna reform för att stärka kvaliteten i förskolan och äldreomsorgen med större och mer slagkraftiga förvaltningar samt en större likvärdighet mellan Stockholms stadsdelar.Vårt förslag frigör betydande resurser för förskolan, äldreomsorgen och socialtjänsten. Vi prioriterar om pengar från byråkrati och administration och till kärnverksamheterna.

Dagens modell med 14 stadsdelsnämnder har tio år på nacken. På tio år har Stockholm förändrats avsevärt och det är rimligt att stadens politiska organisation förnyas för att motsvara detta. Därför föreslår vi att dagens14 stadsdelsnämnder slås ihop till fem stycken. Det är idag en utmaning för staden att leverera tjänster av hög och likvärdig kvalitet inom alla de områden som stadsdelsnämnderna ansvarar för. Det beror bland annat på att samhällsutvecklingen hela tiden ställer verksamheterna inför nya utmaningar som gör uppdraget mer kunskapskrävande. En stor organisation har bättre möjligheter än en mindre att säkerställa tillräcklig kompetens inom de områden den ansvarar för. Hög och jämn kvalitet innebär också ökad rättssäkerhet och likvärdighet för medborgarna, något som större förvaltningar har bättre möjligheter att tillgodose.

Till skillnad från Vänsterpartiet sätter vi inte likhetstecken mellan lokal demokrati och antal stadsdelsnämndspolitiker. Med dagens digitala kommunikationskanaler finns det bättre förutsättningar än någonsin för lokal dialog mellan medborgare och förtroendevalda. Demokrati och medborgarinflytande är inte detsamma som kommunala sammanträden. Verkligt medborgarinflytande är att överföra makten från politikerna till stockholmarna, från sammanträdesrummen till köksborden. Den valfriheten värnar vi moderater, men den hotas av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Stockholmarna är rörliga över stadsdelsgränserna och flera stadsdelar samarbetar redan gränsöverskridande inom många områden som parkmiljö och ensamkommande barn. Vi ser det som en naturlig del i utvecklingen av en modern storstad att organisationen följer med utvecklingen i Stockholm i övrigt. Med en sammanhållen stad och fokus på skola, jobb och trygghet kan vi bygga ett starkare och modernt Stockholm med möjligheter för alla.