Torsdagsklubben. ”Vi ska fortsätta fylla Vårberg med kultur”, skriver bland andra Salar Rashid (S). Foto: Arkivbild

Fyra punkter för Skärholmen 2018

2018 satsar vi på barn, gamla, miljön och att få bort knarket, skriver Skärholmens tre ledande rödgröna politiker.

  • Publicerad 09:30, 19 dec 2017

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Nu sätts mandatperiodens sista verksamhetsplan för Skärholmen. I verksamhetsplanen för 2018 kommer vi särskilt lyfta fyra olika områden; förskola, trygghet, äldreomsorg och grönområden.

 1. Barnen är framtiden. Därför stärker vi förskolan. Vi ökar antalet barn i förskola och satsar på introduktionsförskola. Heltid blir norm för personalen, dvs öka fasta heltidsanställningar och minska andel visstid- och deltid. Vi samverkar med Södertörns högskola för att öka förskolelärartätheten. Vår förskola ska vara giftfri och öka användandet av ekologiska livsmedel. Nybyggda förskolor ska miljöcertifieras.

 2. Knark, vapen och våld ska bort från våra gator och torg. En politik som minskar klyftor är grunden för att motverka brottslighet. Tillsammans med polis, näringsliv, trafikkontor och medborgare, genom dialoger kring trygghet och samverkan runt Vårberg och Sätra centrum ska vi öka tryggheten. Vi ska fortsätta satsa på medborgarvärdar, fältare och fylla Vårberg med kultur. Vi har vänt situationen i socialtjänsten, personalomsättningen minskar och skapar mer tid för utveckling. Viktigt är SIG – Sociala insatsgruppen –avhopparverksamhet för brottslingar.

 3. Alla har rätt till en trygg ålderdom. Därför prioriterar vi insatser för att äldre bättre ska kunna påverka sin vardag. Inom hemtjänsten ska de äldre få insatser utifrån behov och önskemål. Vi ska även starta upp ett mångkulturellt aktivitetscenter med ett språkcafé i anslutning till seniorboendet i Sätra. Hemtjänsten, beställarenheten samt omsorg om äldre, planeras att Silviahemscertifieras.

 4. Våra gröna områden är viktiga för rekreation och hälsa, de har stora ekologiska värden och renar vårt vatten och vår luft. Därför satsar vi på skötsel av våra grönområden så att det gynnar rekreation och biologisk mångfald. Alla ska kunna ta del av Sätraskogen, dess natur och vatten, därför ökar vi tillgängligheten dit. Vi fortsätter arbetet med att minska klimatpåverkan, minska kemikalieanvändningen och minska uppkomsten av avfall.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.