"Det Salar Rashid påstår stämmer inte", skriver företrädare för det grönblå samarbetet i Skärholmen.

Grönblå: Vår budget är bra för Skärholmen

Vår budget är bra för Skärholmen och kommer minska segregationen. Det skriver företrädare för det grönblå samarbetet i Skärholmen, i en replik till Salar Rashid (S).

  • Publicerad 09:50, 23 nov 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Salar Rashid (S) menar att budgeten slår mot Skärholmen och mot integrationen. Det är fel. I den nya grönblåa budgeten görs en rad satsningar som både är bra för Skärholmen och minskar segregationen, samtidigt som vi skärper stadens målsättningar. Vi ska halvera antalet unga som varken arbetar eller studerar till 2025. Fler unga ska in på arbetsmarknaden genom stärkt uppsökande verksamhet, och vi utökar antalet platser på komvux.

Rashid (S): Budgeten ett hårt slag mot Skärholmen

Den satsning på skola och förskola som Salar Rashid vill framställa som ”blygsam” är på cirka 840 miljoner kronor. Samtidigt vill Salar Rashid framställa skattesänkningen, motsvarande 416 miljoner kronor, som en enorm nedskärning. Det går inte ihop. Sanningen är att då Stockholms skatteintäkter ökar med 1200 miljoner så kan vi både sänka skatten och göra investeringar i välfärden.

Socialdemokraterna har på flera ställen försökt påvisa att budgeten skulle innebära nedskärningar på LSS-boenden. Det stämmer inte, lika mycket pengar avsätts 2019 som 2018, kostnaden flyttas dock från ett utgiftsställe i budgeten till ett annat. Det verkar som att Rashid avsiktligt vill framställa det som att det görs nedskärningar för att skapa oro bland stockholmarna.

Salar Rashid vill få det att framstå som att den nya majoriteten skulle skära ned på bibliotek i ytterstaden. Det stämmer inte. Den tidigare satsningen på ”biliotek i ytterstaden” på åtta miljoner ersätts med en ny satsning på ”trygga och öppna bibliotek med fokus på ytterstaden”, även den på åtta miljoner. Lika mycket pengar, men tydligare styrning mot att biblioteken ska vara trygga, tillgängliga och lugna platser.

Här är viktigaste punkterna i budgeten för Stockholms stad 2019

Vårt Stockholm ska vara en stad där människor trivs och vill bo, känner trygghet, tillit och framtidstro, vill bilda familj, bygga relationer och åldras.

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Den grönblåa budgeten för 2019 innehåller både stora satsningar på välfärden, en offensiv miljö- och klimatpolitik och en skattesänkning som gör så att stockholmarna får behålla mer av sin lön.

Vårt Stockholm ska vara en stad där människor trivs och vill bo, känner trygghet, tillit och framtidstro, vill bilda familj, bygga relationer och åldras. Stockholm ska vara en öppen och modern stad med livskvalitet för alla stockholmare, en stad med ren luft och rent vatten. Alla invånares frihet och möjligheter ska värnas oberoende av bakgrund. Det här är en politisk vision som förenar de fem grönblåa partierna som bildat en gemensam majoritet.