Vårstavi. Carl Milles skulptur av Poul Bjerre vid Vårstavi.

INSÄNDARE. Låt inte vackra Vårstavi förfalla

Kommunen har glömt bort Poul Bjerres park i Vårsta och låter den förfalla, menar insändarskribenten.

  • Publicerad 15:10, 19 sep 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vad händer i den förvuxna parken på udden i Malmsjön vid Vårsta? De omsorgsfullt anlagda stigarna och trapporna, kantade med väl valda stenar, anlades huvudsakligen under första världskriget. Det var själsläkaren Poul Bjerre (1876–1964) och hans fru Gunhild, som köpt in hela udden. Med stort arbete och mycket kärlek omvandlades den skogklädda tomten intill Nynäsvägen i Grödinge. Tillsammans med den specialutformade trädgården och huset blev Vårstavi en rofylld plats för promenader och kontemplation. 

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

År 1970 överläts både park och fastighet till dåvarande Grödinge kommun, numera Botkyrka. Några år senare tog Stiftelsen Vårstavi tillbaka husen mot den symboliska summan 1 krona. Sedermera styckades en del av trädgården av och tillhör sen dess Stiftelsen. Men parken, denna speciella skapelse, tillhör sen snart 50 år Botkyrka kommun. Det är en gravt försummad ägodel. 

Under sommaren har jag haft förmånen att hyra en del av huset och ägnat mig åt trädgården. Jag har också vid ett par tillfällen krattat gångar i parken och upplevt på nära håll hur misskött den är. Sly tar över, vindfällda stammar ligger och förmultnar, ingen gallring genomförs. För några år sedan hamlades sent omsider några lindar i allén. Nu börjar dessa träd återhämta sig men de flesta strävar fortfarande uppåt med smala grå stammar i den täta vegetationen. 

Nu i september presenterar Åsa Wilke, arkitekt och trädgårdshistoriker, en vårdplan för parken. Kommunen bekostar uppdraget men vad blir resultatet?  

Förutsättningarna för en rejäl röjning finns. En bred grind i Gunnebostängslet gör det möjligt att ta in arbetsmaskiner. En container för insamlat virke kan ställas upp. Några dagars arbete med motorsågar och slyröjning skulle göra underverk.  

I dagsläget känner jag inte till innehållet i Åsa Wilkes vårdplan. Men alla de Vårstabor som liksom jag njuter av att vistas i parken välkomnar varmt alla åtgärder. Det minsta man kan begära är att kommunen bekostar några dagars underhållsarbete varje vår och höst. Då kan denna kulturhistoriskt intressanta miljö behålla sitt attraktionsvärde. 

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android