Karl Henriksson (KD), vård- och omsorgsnämndens ordförande. Foto: KD Huddinge/Mostphotos

KD svarar: Ge Huddinges äldre valfrihet

V borde sluta att envist omyndighetsförklara vuxna. Det finns många exempel runt om i länet som visar på entreprenörers vilja och förmåga att driva en verksamhet där personal och boende mår bra, skriver kommunalrådet Karl Henriksson (KD).

  • Publicerad 16:21, 20 maj 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Äldre människor är vuxna nog att fatta beslut om sina egna liv. Det bör vara självklart att du som behöver flytta själv får välja var du vill bo. V:s återkommande kritik mot äldres rätt till valfrihet och självbestämmande förefaller lika orimlig varje gång. Kristdemokraterna och koalitionen i Huddinge tycker inte att politiker ska fatta livsavgörande beslut om ditt liv över ditt huvud utan värnar de äldres integritet och värdighet.

Den nya valfriheten kommer att innebära att de äldre som behöver plats på äldreboende får välja fritt mellan de äldreboenden som anslutit sig till Huddinges äldreomsorg, både kommunala, idéburna eller privatägda. Naturligtvis ställer kommunen krav på kvaliteten och följer upp så att den äldre får den vård och omsorg som behövs.

Genom ett valfrihetsystem täcker vi det växande behovet av platser i äldreomsorgen. Oansvarigt hade varit att låta nuvarande avtal löpa ut utan att ett nytt finns på plats, eller att inte rusta för den äldreboom som vi vet är på väg. V:s skräckbild av ökade kostnader går tvärtemot tjänstemännens professionella bedömning.

V borde sluta att envist omyndighetsförklara vuxna. Det finns många exempel runt om i länet som visar på entreprenörers vilja och förmåga att driva en verksamhet där personal och boende mår bra. Bland annat i Stockholm stad, där V ansvarade för äldrefrågorna under förra mandatperioden och man valde att behålla LOV.

V: Ge inte kontrollen över äldreomsorgen till företag