E. Skolplaceringen är ett svidande underbetyg till den så kallade mittenmajoriteten i kommunen, skriver Willy Viitala (M). Foto: Claudio Britos

(M): Botkyrkas skolor måste sluta dalta med eleverna

Moderaterna i Botkyrka efterlyser ett hårdare, mer disciplinärt ledarskap i kommunens skolor.

  • Publicerad 15:17, 21 okt 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Botkyrka kommuns skolor återfinns först på plats 278 av 290 kommuner i Lärarförbundets årliga ranking.

Det är förstås ett svidande underbetyg till den så kallade Mittenmajoriteten i kommunen bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

I jämförelse med likvärdiga Södertälje kommun, som ligger 100 platser före Botkyrka, så märks framför allt att de ligger betydligt bättre till när det gäller:

- Andel godkända elever Åk 9

- Meritvärden Åk 9

- Andelen som fullföljer sin gymnasieutbildning

- Lärartätheten

När det gäller lärarlönerna och kommunen som huvudman är Botkyrka dock i toppskiktet i hela landet.

Det finns fortfarande grundskolor i Botkyrka där, under vissa år, knappt hälften av eleverna blir behöriga till gymnasiet. År 2010 klarade 73,1 procent av alla elever kunskapskraven i alla ämnen. År 2018 var den siffran nere på 68 procent. En anledning är att arbetsmiljön, kränkningarna och studieron är på oacceptabla nivåer.

Trygghet och studiero har varit ett återkommande tema för oss moderater. Vi har tillämpat det resonemanget och prioriteringen gentemot alla skolor, men det är bara några enheter som tillämpar det fullt ut. Skolan skall garantera en lugn och trygg arbetsmiljö med ordning och reda. Alla skolor skall ha en fungerande likabehandlingsplan mot mobbning och våld. Vi anser att det bör råda nolltolerans mot alla typer av brott och kränkande behandling i kommunens samtliga skollokaler. Alla brott ska polisanmälas och Socialförvaltningen ska kopplas in.

Det lokala ledarskapet på varje skola är den kanske enskilt viktigaste faktorn. Den rätta typen av ledarskap är det som ställer höga krav, men som också för med sig tydliga konsekvenser för de som missköter sig. En hårdare, mer disciplinär linje, helt enkelt. Sluta med elevdaltandet och höj förväntningarna och kraven på eleverna.