Kritiska. Stina Lundgren och Willy Viitala är kritiska till S-förslaget om en lag om mobilförbud. Foto: Arkivfoto

M: Mobilförbudet ett försök av S att detaljstyra skolor

"Det är viktigt att vi har ordning och reda i våra klassrum. Det ska vara nolltolerans mot brott, mobbning, skadegörelse och kränkningar. Men politiker måste sluta detaljstyra skolan med förbud, det finns ingen lösning som funkar för alla skolor", skriver Stina Lundgren (M) och Willy Viitala i en replik till Ebba Östlin.

  • Publicerad 10:59, 15 maj 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Studiero i klassrummet är en förutsättning för att elever ska lära sig och rustas med kunskap. I media får vi nästan dagligen rapporter om skolor och klassrum där studieron brister och lärare och elever som har en oacceptabel arbetsmiljö.

S: Vi vill ha mobilförbud och nolltolerans mot fula ord i skolan

För att ge lärarna fler verktyg för att skapa studiero, ordning och reda samt trygghet i klassrummet ändrade Alliansen skollagen. En av förändringarna innebar att läraren numera har rätt att omhänderta föremål, exempelvis mobiltelefoner, om de stör undervisningen och arbetsron i klassrummet.

Nu har återigen debatten om mobilförbud i klassrummet blossat upp genom Ebba Östlins (S) utspel och det kommer från flera håll krav på lagstiftning som förbjuder mobiler i klassrummet. Vilka signaler sänder vi politiker om vi ger oss in i en detaljfråga som måste lösas med ett så kraftfullt verktyg som lagstiftning? 

Det är ytterst viktigt att vi har ordning och reda i våra klassrum. De kommunala skolorna måste även använda sina resurser på ett ännu mer individanpassat sätt än nu. De duktigare eleverna behöver utmanas och de mer resurssvaga få rätt stöd. Det ska vara nolltolerans och direkt polisanmälan vid brott i skolan. Mot mobbning, skadegörelse och kränkningar likaså. Föräldrarna ska alltid involveras tidigt när något händer. 

Vi vill låta lärarna och rektorer själva få bestämma mer över sina verksamheter, de är experterna och vet vad som funkar och inte funkar. Ju mindre politiker som Ebba Östlin (S) lägger sig i detaljer, desto bättre, för det finns ingen universallösning som passar alla skolor.

En skattesänkning står inte heller mot skolan i budgeten. Under 2017 hade kommunen ett överskott på 134 miljoner kronor. Vår föreslagna skattesänkning på 25 öre kostar knappa 37 miljoner kronor. Med rätt prioriteringar och mindre pengar på vuxenkultur och vuxnas segregerande mötesplatsföreningar finns det utrymme för såväl välfärdssatsningar som en något lägre kommunalskatt.

 

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.