M och C svarar: Här är VÅR plan för 2018

  • Publicerad 11:14, 22 dec 2017

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

1. Barnen

Skärholmens barn skall leva i trygga och säkra miljöer för att kunna bli en del av det framtida Skärholmen, Sverige. Barnens rättigheter skall utgå ifrån FN:s barnkonvention. Vi vill att barnen skall få förutsättningar till jämlika förhållanden och för familjer som kommer från miljöer där det inte är självklart med jämlika förhållanden skall dessa familjer ges stöd och introduktion till bra och jämlikt levnadssätt.  

2. Trygghet

Många Skärholmsbor känner sig i dag otrygga och vågar inte gå ut på kvällarna. Detta vill vi i Alliansen lösa genom att störa ut buset så de förstår att de kommer inte undan. Detta kan göras dels genom de insatser som polisen idag redan gör, genom hemtransport av unga som hittats i olämpliga miljöer, men också genom tillföra fler vakter, kameraövervakning etc. Människor måste känna trygghet. Människor får inte vara rädda för att gå ut en kväll i Skärholmen.

3. Äldre

Vi stödjer att Hemtjänsten också blir Silviahemscertfierat, detta kommer skapa bättre  kvalité för de som anlitar vår kommunala hemtjänst. Men det kommer också att förbättra konkurrensen mellan den kommunala hemtjänsten mot den privata, vilket är bra. Vi vill också att måltidsvärdar skall anställas som hjälp till att få den äldre att äta. Maten skall också självklart vara vällagad och god.

4. Byggandet o miljö

Skärholmen är i många avseenden en fantastiskt planerad stadsdel där man tydligt kan se att naturens former tagits i beaktande när såväl bostäder som centrumområde har planerats. Byggnaderna klättrar från centrumområdet västerut uppför bergen och slingrar sig sedan ner mot naturreservatet och avslutas med låga trähus i grågrön nyans som smälter in i naturens färger. Vi vill att all byggnation skall anpassas till naturen och passa in i befintlig miljö. 

Vi är för fler bostäder i Skärholmen. Men byggandet skall anpassas så Skärholmsborna kan göra bostadskarriär i Skärholmen. Fler villor, radhus och bostadsrätter behöver byggas. Inte bara hyreslägenheter.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.