Den nya mittenkoalitionen består av MP, L, S, C och KD. Här är gruppledarna Myrna Persson (MP), Lars Johansson (L), Ebba Östlin (S), Dag Ahlse (C) och Stefan Dayne (KD). Foto: Botkyrka kommun

MIttenkoalitionen: "M lurar väljarna"

Att sänka skatten med 25 öre som Moderaterna föreslår skulle kosta 43 miljoner kronor och slå hårt mot skola och omsorg. Det är oansvarigt, menar mittenkoalitionen S, MP, C, KD och L i ett debattsvar till Moderaterna.

  • Publicerad 10:29, 30 nov 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

En skattesänkning gör att Botkyrka går back, eller att man måste ta pengar från skolan och omsorgen. Vi måste säkra att alla barn och äldre får en bra välfärd, innan man skapar hål i Botkyrkas budget.

I ett debattinlägg i BotkyrkaDirekt skriver Moderaterna i Botkyrka om sitt förslag om en sänkning av kommunalskatten med 25 öre. De menar att det går att genomföra genom prioriteringar i den kommunala verksamheten. Man listar en hel rad med förslag som ska finansiera skattesänkningen bland annat effektiviseringar i den kommunala förvaltningen vilket är ett förslag som vi i mittenmajoriteten redan driver.

"Lägger ut dimridåer"

Vi i mittenmajoriteten ser de stora utmaningar som finns i skolan, omsorgen och otryggheten. Vi kommer prioritera krafterna för att lösa dessa utmaningar. Därför kommer vi fortsätta att jobba med effektivisering av Botkyrkas verksamheter så att pengar kan sättas där de behövs som mest.

Moderaterna i Botkyrka är bra på är att lägga ut dimridåer och lura väljarna. En skattesänkning på 25 öre skulle kosta 43 miljoner kronor som kommer påverka våra skolor och vår omsorg.

"Drar i handbromsen för Botkyrkas utveckling"

Dessutom är den kommunala ekonomin osäker pga att vi i skrivande stund inte vet vilken regeringen Sverige kommer att ha och hur mycket statsbidrag kommunerna tilldelas. Det kan handla om 100-150 miljoner kronor som är osäkra i kommunens budget. Och denna osäkerhet vill Moderaterna öka med 43 ofinansierade miljoner kronor!

Dessa 43 miljoner riskerar att dra i handbromsen för Botkyrkas utveckling.

"Oansvarigt"

I debatten brukar det hävdas att Botkyrka kommuns ekonomi visat stora överskott de senaste åren och därför kan man sänka skatten. Det är sant att det funnits överskott, men dessa har till största del varit av engångskaraktär och kan inte användas till en skattesänkning.

Vi i den politiska mittenmajoriteten ser inte höga skatter som ett självändamål. Tvärtom, en kommunalskattehöjning skulle slå speciellt hårt mot personer med låg inkomst. Men att ofinansierat sänka skatten på ett sätt som Moderaterna förespråkar är direkt oansvarigt. Det skulle slå mot välfärden inom skola och omsorg.

Miljonsatsning på våldspreventivt center i budgeten

V-kritik mot budgeten: Soc hotat av nedskärningar