Bygg inte bort. Lekplatser kan inte ersätta naturen, skriver Myrna Persson och Inger Grönberg (MP). Foto: Mostphotos

MP: Förtäta men spara naturen

Svaret när staden förtätas brukar bli att vi ska bygga fler lekplatser. Men gungor och rutschkanor ersätter inte de långt mer varierade utemiljöer som försvinner när naturen byggs bort, skriver Miljöpartiet i Botkyrka i ett debattinlägg.

  • Publicerad 13:41, 13 aug 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Just nu förtätas Stockholmsområdet. Nya stadsdelar växer fram och inflyttningen ligger på rekordhöga nivåer. Att vi bor allt tätare är bra på många sätt. Vi kan leva mer hållbart när vi nyttjar kollektivtrafik och sparar energi i flerbostadshus. En bred arbetsmarknad växer fram där tillgången på arbetskraft och efterfrågan på varor och tjänster är hög.

Men det är lätt att förblindas av fördelarna och missa målet. Studier visar att i förtätningens spår minskar barnens utemiljöer och barn blir beroende av vuxna för att kunna gå ut och leka. Barnen idag har ett allt mer stillasittande liv. Samtidigt är forskningen entydig om vikten av utevistelse och rörelse för barnens motoriska och kreativa utveckling, för fantasi och för det psykiska välbefinnandet hos såväl vuxna som barn.

Svaret brukar bli att vi ska bygga fler lekplatser. Fler gungor, rutschkanor och gummimattor gjorda av gamla bildäck för att barnen inte ska ramla och slå sig. Men gungor och rutschkanor ersätter inte de långt mer varierade utemiljöer som försvinner när naturen byggs bort. Stora stenar, grenar och små kottar blir till slott, vandringsstavar och köttbullar som serveras med barr och löv. Barn har en enorm kreativitet och behöver inga pekpinnar för sin lek.

Förtätning och barnens utemiljöer kan men behöver inte stå emot varandra. Vi vill förtäta varsamt, bygga på höjden snarare än på bredden och låta naturen ta större plats. Även den lilla natur som finns mellan husen kan ha höga lekvärden. Genom små interventioner vill vi göra naturen mer inbjudande – spångar att springa på, ett rep att klättra i och ett par stockar för balansövningar räcker långt.

In i det längsta ska barnperspektivet styra när den nya stadsmiljön växer fram. Naturen ska vara en del av varje barns uppväxt, även de barn som växer upp i en tätbebyggd kommun. För oss i Miljöpartiet är det en självklar prioritering. Därför vill vi att:

barnens utemiljöer ska finnas kvar och utvecklas när Botkyrka växer

Botkyrka ska förtätas varsamt och tätortsnära natur bevaras

skolvägarna ska vara säkra med vandrande skolbussar och bilfria zoner