Stökigt. Väcker debatt. Foto: Arkivbild

Ottosson (C): Att riva i villaområden är inget politiskt beslut

Bygglovet på Hjärtervägen i Trångsund har väckt reaktioner, skriver Christian Ottosson (C).

  • Publicerad 11:29, 28 aug 2017

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Beslutet har inga politiska drivkrafter bakom sig. Förklaringen till att vi på flera håll nu ser, för vissa, oväntat stora byggprojekt är att detaljplanerna tillåter det. Vissa detaljplaner är nämligen både gamla och otydliga.

GRANSKNING. Vilda västern när villor rivs för lägenheter

Detta borde vi politiker göra någonting åt genom att ändra på de detaljplaner som kan sägas ha vissa "luckor", något som jag lyft i olika sammanhang det senaste året.

När en bygglovansökan väl kommer in ska Byggnadsnämnden besluta utifrån detaljplanens planbestämmelser. I det här fallet finns inga planbestämmelser för antalet bostäder. En politiskt enig nämnd har därför gett bygglov för flerbostadshus, vilket även enligt Länsstyrelsen är rätt tillämpning av detaljplanen. Bygglovet är överklagat vidare.

Det är lätt att bli överraskad av detta bygglov om man bara har läst planbeskrivningen, som talar om enbostadshus. Men det är plankartan med sina planbestämmelser som är avgörande.

Jag vill också ta upp direkta felaktigheter som förs fram i olika medier. Det är allvarligt och skapar onödiga missuppfattningar.

- bygget sker INTE på uppdrag av kommunen.

- fastigheten är såvitt vi vet INTE kontaminerad (men kommunen har krävt redovisning av allt farligt avfall)

- det finns INTE någon personlig vinning för någon politiker eller tjänsteman.

- byggföretaget har INTE getts något företräde.

Framöver vill jag att kommunen ska revidera gamla detaljplaner som har vissa "luckor" eller otydliga bestämmelser. Då får vi förutsägbarhet i våra bostadsområden, oavsett om det är enbostadshus eller flerbostadshus som behövs. Tills detta sker ska Byggnadsnämnden fortsätta besluta utifrån gällande planbestämmelser.

Slutligen: den rivning som pågått i detta fall väcker allvarliga frågor. Jag vill därför tacka alla invånare som kontaktar kommunen med information om pågående byggprojekt eller rivningar så att kommunen eller andra myndigheter kan ingripa när något görs felaktigt.

GRANSKNING. Vilda västern när villor rivs för lägenheter

Christian Ottosson (C), kommunalråd och ordförande Natur- och Byggnadsnämnden

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.