"Är det rimligt att skära ner på biblioteken i Bredäng och Skärholmen?", undrar Skärholmspolitikern Salar Rashid (S), efter att ha gått igenom den grönblåa majoritetens budgetförslag.

Rashid (S): Budgeten ett hårt slag mot Skärholmen

Skärholmen är en av de stora förlorarna i högermajoritetens budget. Det skriver Salar Rashid (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Skärholmen.

  • Publicerad 17:54, 15 nov 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Skärholmen tillhör ytterstaden, är ett av våra socialt utsatta områden och kommer att bli en av de stora förlorarna inom högermajoritetens budget i Stockholm stad. Skärholmen kommer att bli ett av de områden där stockholmarnas välfärd kommer att få stå för notan, i form av uteblivna investeringar på grund av skattesänkningar på 16 öre i kommunalskatt, motsvarande 416 miljoner kronor.

Här är viktigaste punkterna i budgeten för Stockholms stad 2019

Högermajoriteten i stadshuset går fram med blygsamma schablonökningar inom skolan. Men med neddragningar inom kultur, idrott och omsorg om personer med funktionsvariationer.

Förutom ett mindre anslag till stadsdelsnämnden i Skärholmen, innebär högermajoritetens budget med största sannolikhet nedskärningar på sommarjobben, slopad satsning på ökad inskrivningsgrad och introduktionsförskolor. Heltidsreformen inom förskolan tas bort och arbetet med kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden uteblir. Samtidigt som man slopar 90-dagarsgatatin för få fler unga arbete och studier. 

Högermajoriteten går även fram med generella besparingar 21,5 miljoner på arbetsmarknadsnämnden, besparingar på ökad handledning och uppsökande arbete gällande Stockholmsjobb samt extratjänster och arbete med nyanlända.

Är det rimligt att skära ner på biblioteken i Bredäng och Skärholmen? I områden där biblioteken gör stor nytta och befrämjar läslusten hos barn som verkligen behöver det?

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Detta sammantaget är ett hårt slag mot Skärholmen och våra innevånare! Detta är hårt, nästan ett hån, mot arbetet för att minska segregationen och de ökade klyftorna i staden! 

En annan fråga vi socialdemokrater gärna vill få svar på från den nytillträdda högermajoriteten i Skärholmens stadsdelsnämnd är: Med vilka medel avser de att finansiera 127-festivalen, ungdomsrådet, trygghetsvärdarna och andra satsningar som finansierats av demokratimedel idag? Satsningar som varit viktiga för att kunna vitalisera demokratin, öka tryggheten och förgylla barn och ungas sommarlov.

Men högermajoritetens nöjer sig inte riktigt. I kulturnämndens budget går man även fram med besparingar på biblioteken i ytterstaden. I områden där läskunnigheten bland barnen är som lägst. Man kan verkligen fråga sig om detta är en rimlig politisk prioritering? Är det rimligt att skära ner på biblioteken i Bredäng och Skärholmen? I områden där biblioteken gör stor nytta och befrämjar läslusten hos barn som verkligen behöver det? 

Högermajoritetens nya inriktningsmål ska vara: ”En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla”. Man fråga sig om detta inriktningsmål verkligen vänder sig till alla stockholmare. Eftersom ”möjligheterna” till jobb, skola och välfärd för Skärholmsbornas del kommer att försämras med stadens nya budget.