Utpekat. Skärholmen är ett elva områden där ombildningar ska ske. Här äger Stockholmshem en stor andel av husen på Ekholmshöjden.

Rashid (S): Varför stödjer ni en politik som segregerar?

Den borgerliga majoriteten har helt lämnat målet om Skärholmen som ett socialt hållbart stadsdelsområde, skriver Salar Rashid (S).

  • Publicerad 10:30, 28 jun 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Under flertalet stadsdelsnämndssammanträden har vi gästats av nätverket 127 tillhör oss. Ett nätverk som under en längre tid har opinionsbildat mot beslutet om att sälja ut allmännyttan. Ett ideologiskt motiverat beslut som har fattats av den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus och som handlar mer om att finansiera kortsiktiga skattesänkningar än de förevändningar och svepskäl om att bryta segregationen i ytterstaden.

Laddad debatt om ombildningar i Skärholmen

Under stadsdelsnämndens allmänna frågestund har 127 tillhör oss framhållit medborgarnas och hyresgästernas oro. De har ställt berättigade frågor om vad som händer om enskilda hyresgäster inte har råd att friköpa sina lägenheter. Eller, frågor som handlar om huruvida skärholmsbor i framtiden kommer ha råd att bo kvar i området när man nu successivt bidrar till att avverka hyresrätter med rimliga hyror.

Vi socialdemokrater förstår den oro som skärholmsbor och hyresgäster ger uttryck för! Sanningen är att den här typen av ombildningar bidrar till utträngningseffekter, gentrifiering och fördjupar segregationen i Stockholm.

Den borgerliga majoriteten har helt lämnat målet om Skärholmen som ett socialt hållbart stadsdelsområde. Genom Fokus Skärholmen planerade vi in blandade boendetyper och upplåtelseformer. När vi tog över planerna för Skärholmen var ungefär 100 lägenheter planerade. Vi ökade antalet till 6000 bostäder, med utökade möjligheter till bättre samhällsservice, kultur och idrott. Utan att för den delen sälja ut allmännyttan.

Den borgerliga majoriteten vill helst att allmänheten inte får vetskap om allmännyttans sociala och miljömässiga ansvar inom ytterstaden. Något som de privata hyresvärdarna inte alla gånger åtar sig.

Givetvis har de borgerliga ledamöterna i stadsdelsnämnden rätt i att frågan om ombildningar ligger utanför stadsdelsnämnds ansvarsområde, men som lokalpolitiker och företrädare för det borgerliga styret i staden är man svaret skyldig. Varför ställer man sig bakom en politik som fördjupar segregationen i staden?

När dessutom två experter i bostadsfrågor från FN som arbetar med Agenda 2030 varnar Stockholms stad för konsekvenserna av en utförsäljning av detta slag, då är det väl hög tid för borgerligheten i Skärholmen att vakna. Vi behöver fler hyresrätter i Skärholmen – inte färre.