Folkhälsa. Sjödalsparken borde få nya ytor för spontanidrott, som streetbasket, anser S i Huddinge. Foto: Mostphotos

S: Bygg ut Sjödalsparken med streetbasket och utegym!

Socialdemokraterna har länge drivit på för att rusta upp Sjödalsparken och välkomnar det beslut om upprustning som kommunstyrelsen förväntas ta idag. Samtidigt vill vi också att det skapas fler ytor till spontanidrott och rörelse i parken. Det skriver Sara Heelge Vikmång (S) och Rasmus Lenefors (S).

  • Publicerad 10:53, 2 maj 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Sjödalsparken i anslutning till Huddinge centrum är i stort behov av upprustning. Genom en upprustning har Sjödalsparken möjlighet att på riktigt bli en stadspark, en central plats där familjer kan samlas för att umgås, lyssna på musik under Jazzfestivalen, för valborgsfirande och midsommarfirande. På vintern kan barnen åka pulka och på sommarhalvåret finns en lekpark för de yngre barnen. Vi socialdemokrater har länge drivit på för att upprusta Sjödalsparken och ge den det lyft den förtjänar.

Det är bra att det nu planeras för att parken ska rustas upp med vackra planteringar och en parkdel med bär och frukt, att det planeras för wifi och laddningsstationer, ljusdesign och fokus på vatten.

Ett andra vardagsrum

Många boende i närområdet ser redan i dag parken som sitt andra vardagsrum och det ska vara enkelt att bidra till att den känns trygg och trivsam. Då ska vi se till att den är fullt ut tillgänglig och att det finns tillräckligt med bänkar att vila på och papperskorgar att slänga skräp i.

När kommunstyrelsen idag fattar beslut om upphandling för upprustning av Sjödalsparken är det också av största vikt att vi utöver investeringen har en bra förståelse för hur driften och driftskostnaderna påverkas samt vilken klimatpåverkan investeringen har på kort och lång sikt.

Rikare samhälle

Vi socialdemokrater föreslår idag att kommunen också ska utreda hur tomten på Klockarevägen där förskolan Falken tidigare låg kan bli en del av Sjödalsparken.

I denna del vill vi att inriktningen bland annat ska vara att planera för ytor för spontan rörelse och idrott i form av till exempel en streetbasketplan och ett utegym. Genom att öka förutsättningarna för spontanidrott kan vi stärka folkhälsan, samtidigt som vi anser att idrottssatsningar bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i.