Foto: Socialdemokraterna/Claudio Britos

S: Öppna en fritidsgård i Masmo

Bristen på en naturlig mötesplats kan leda till att unga tvingas hänga utomhus eller i trappuppgångar. Och utan en meningsfull fritid riskerar ungdomar att hamna på glid och i värsta fall rekryteras av kriminella gäng, skriver (S) i Huddinge i ett debattinlägg.

  • Publicerad 15:43, 5 mar 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

På onsdagens sammanträde med kultur- och fritidsnämnden kommer ett Huddingeförslag om att öppna en fritidsgård i Masmo att behandlas. Att öppna en fritidsgård i Masmo var ett vallöfte från oss socialdemokrater och på onsdagens nämnd kommer vi tillsammans med Vänsterpartiet att föreslå att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att kartlägga vilka lokaler i området som skulle vara lämpliga för en fritidsgård.

Kommunens fritidsgårdar erbjuder både en naturlig mötesplats och en meningsfull fritid för unga. Omvänt vet vi hur många unga har det i de områden där den här möjligheten saknas. Bristen på en naturlig mötesplats kan leda till att unga människor tvingas hänga utomhus eller i trappuppgångar. Och utan en meningsfull fritid riskerar ungdomar att hamna på glid och i värsta fall rekryteras av kriminella gäng. Det är inte bara en förlust för den enskilde utan för hela samhället.

S vallöfte: Öppna fritidsgård i Masmo

På kommunens fritidsgårdar får unga Huddingebor bland annat ta del av läxhjälp, spela musik, idrotta och laga mat. Ungdomsgården i Vårby gård spelar en viktig roll för att fånga upp unga människor som bor i området. Men vi delar förslagsställaren Samantha Svanbergs uppfattning att det finns ett behov av en fritidsgård också i Masmo.

Vi vill därför att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att kartlägga lokaler i Masmo som skulle vara lämpliga för en fritidsgård och återkomma till nämnden med förslag. Att investera i en meningsfull fritid för våra barn och unga är att investera i vår gemensamma framtid.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android