Pran Malhotra (S), Rasmus Lenefors (S) och Sara Holmgren (S). Foto: Socialdemokraterna

S: Så kan Huddinge bli tryggare och mer jämlikt

Mer kameror, fler ordningsvakter och satsningar mot segregation är några exempel på Socialdemokraternas prioriteringar för ett tryggare Huddinge. Det skriver de i en debattartikel inför den nya trygghets- och delaktighetsberedning första möte.

  • Publicerad 11:27, 14 feb 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Under det senaste året har vi återkommande blivit påminda om att trygghetsarbete bokstavligen kan handla om liv och död. Huddinge har drabbats av droghandel, skjutningar och handgranatsattacker. Bara de senaste veckorna har det skett ett väpnat rån i Trångsund, en knivattack i Flemingsberg, ett mordförsök i Huddinge centrum och ett försök till mordbrand i Glömsta. 

Idag har Huddinges nya trygghets- och delaktighetsberedning sitt första sammanträde. Det är bra att arbetet för att göra Huddinge tryggare och mer jämlikt nu prioriteras med en egen beredning under kommunstyrelsen. 

För arbetet med att bekämpa brottsligheten i kommunen måste intensifieras. I Huddinge ska du känna dig trygg, oavsett vilket område du bor eller verkar i.

I kommunens nya trygghets- och delaktighetsberedning kommer vi socialdemokrater därför att arbeta för:

• ett fördjupat samarbete mellan kommunen och polisen
• att driva bort kriminella organisationer från Huddinge
• fler ordningsvakter i de olika kommundelarnas centrum
• fler kameror och bättre belysning på otrygga platser
• regelbunden nattvandring i hela kommunen

Flera av dessa förslag kan åtgärdas relativt snabbt om den politiska viljan finns.

Men den långsiktigt hållbara tryggheten bygger på sammanhållning och tillit mellan oss människor. Den växer med jämlikhet och rättvisa och kräver ett målmedvetet arbete för ökad delaktighet. 

Huddinge är idag en av landets mest segregerade kommuner. I flera fall växer också skillnaderna mellan våra olika kommundelar. Det utgör en grogrund för otrygghet och utanförskap. I trygghets- och delaktighetsberedningen kommer vi socialdemokrater därför också att vara pådrivande för:

• att tillgängliggöra nödvändig samhällsservice i alla kommundelar
• att det öppnas fritidsgårdar för unga i områden där det idag saknas
• att stärka demokratin och höja valdeltagandet i områden där det är svagt

För att Huddinge ska bli tryggare och mer jämlikt krävs också en likvärdig skola, fler i arbete, en minskad bostadsbrist och en meningsfull fritid. Kort sagt, ett brett politiskt arbete och hela samhällets engagemang. 

Vi lovar att göra vad vi kan i Huddinges trygghets- och delaktighetsberedning, med start idag.