"Med de pengar som vi frigör genom effektiviseringarna satsar vi till exempel på de skolor som har största utmaningarna, så att de kan anställa fler vuxna i skolan", skriver ledande socialdemokrater om årets budget.

S: Skattepengarna ska användas smart

Vi socialdemokrater kommer göra allt för att skolan och omsorgen ska vara bra och prioritera pengarna dit de behövs mest. Botkyrkaborna är värda att deras skattepengar ger mest effekt. Det skriver flera socialdemokratiska kommunalråd i Botkyrka i en debattartikel.

  • Publicerad 16:24, 11 jan 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

En kommun har bara en begränsad mängd pengar. Man kan inte som V förespråkar höja skatten hela tiden och inte titta på hur vi effektivast använder pengarna.

Botkyrkaborna behöver och är värda en bra välfärd, en skola och omsorg med hög kvalitet. Botkyrkaborna är också värda att deras skattepengar ger mest effekt. Vi Socialdemokrater kommer göra allt för att skolan och omsorgen ska vara bra och prioritera pengarna dit de behövs mest.

Vi socialdemokrater kommer fortsätta att leta effektivare användning av våra skattepengar. Det gör vi för att skolan och omsorgen ska bli ännu bättre och för att inga skattepengar ska användas ineffektivt.

V: S vill mörka sina nedskärningar

Komtek är ett bra exempel där vi har kunnat hitta en smart lösning. Botkyrkabor kan fortsätta gå teknikutbildningar samtidigt som det kommer kosta mindre för skattebetalarna.

Samma sak gäller förskola på natten. Det är få Botkyrkabor som utnyttjar verksamheten. Därför ändrar vi så att vi på två platser i kommunen (istället för bara en som är idag) kommer ha förskola fram till 21:00 på kvällen. Detta efterfrågar fler Botkyrkabor, det blir mer tillgängligt och det blir mer kostnadseffektivt. Med andra ord får vi mer pang för pengarna.

Med de pengar som vi frigör genom effektiviseringarna satsar vi till exempel på de skolor som har största utmaningarna, så att de kan anställa fler vuxna i skolan. Vi digitaliserar också omsorgen för att skapa mer kvalitet och frihet.

En kommun har bara en begränsad mängd pengar. Man kan inte som V förespråkar höja skatten hela tiden och inte titta på hur vi effektivast använder pengarna. Det är vårt mål att pengarna ska användas effektivt och prioriteras till att förbättra välfärden.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

V-kritik mot budgeten: Soc hotat av nedskärningar

Miljonsatsning på våldspreventivt center i budgeten

M: Sälj konsthallen och lägg ner bibliotek