SVAHN: Unga behöver vår hjälp tillbaka

Genom projektet "Möjliggörarna" har Maria Svahn och hennes kollegor etablerat kontakt med 350 unga hemmasittare i Salem och Huddinge. Personer som varken har jobb eller pågående utbildning. Nu läggs projektet ner.

  • Publicerad 12:03, 18 jun 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Av 350 personer lyckades vi få över 101 personer att bli motiverad att komma tillbaka till en meningsfull sysselsättning.

Det är med sorg vi meddelar att projektet Möjliggörarna tar slut. 

Ett projekt  för unga personer i åldrarna 16-29, boendes i Salem/Rönninge eller Huddinge. Vi har funnits i 1,5 år och blev under det första året finansierad av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Satsning på unga hemmasittare skrotas

Syftet har varit att arbeta uppsökande via sociala medier och med fysisk närvaro, alltså att identifiera unga som står långt ifrån arbetsmarknaden på deras mötesplatser. Som facebook, instagram eller fritidsgårdar. De hamnar i kategorin man börjat tala allt mer om: Hemmasittare. Vilka är de och vad kan civilsamhället göra för dem? 

Innan en elev går ut gymnasiet och av någon anledning inte kommer till skolan finns det redan en samhällelig insats, det kommunala aktivitetsansvaret. Det är att se till att eleven kommer tillbaka i studier eller tillsammans med ungdomen ordinerar till rehabilitering beroende på anledning till frånvaro.

Men vad händer med gruppen unga vuxna som går ut gymnasiet och som inte har fullständiga betyg och vilka heller inte vill skriva in sig på Arbetsförmedlingen? De försvinner och under en period har det varit svårt att urskilja behovet av stöd och hur stor gruppen är i faktiska siffror. Enligt forskning ökar de unga hemmasittarnas passivitet och utanförskap ju längre tid som de lever isolerade från samhället. 

Under ett 1,5 år har vi mött många unga som tappat tron på samhällets olika stöd eller den egna kapaciteten, då en kan ha varit i socialtjänstens apparat från yngre år. Den delen av gruppen har blivit myndighetströtta. Andra vittnar om att det varit oerhört tungt att ha haft så höga prestationskrav för att komma in på högskolan.

Tack vare Möjliggörarnas individfokus och närhet lyckades vi under förra året träffa över 350 personer, antingen i hemsitteri eller anhöriga till dem. 

Av 350 personer lyckades vi få över 101 personer att bli motiverad att komma tillbaka till en meningsfull sysselsättning. 

Vi på Möjliggörarna ser det som önskvärt att hemsitteri blir en större fråga på den politiska dagordningen, då vår kunskap och erfarenhet vittnar trots allt om att detta handlar om en stor grupp och att den här typen av insatser om något behövs!

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.