Emanuel Ksiazkiewicz (S), Botkyrkadialogens ordförande. Foto: Botkyrka kommun

Svar: Att politiker lyssnar på väljarna är inte ”hittepå”-demokrati

Socialdemokraterna går till försvar mot Tullingepartiets kritik mot Botkyrkadialogen. "Viktiga förslag för Tullinge, men enligt Thorén är dessa enbart ”hittepå”-synpunkter", skriver Emanuel Ksiazkiewicz (S).

  • Publicerad 11:06, 16 mar 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vid årsskiftet införde Botkyrka en ny metod för att kunna fånga upp Botkyrkabornas synpunkter för hur kommunen kan bli bättre. Satsningen heter Botkyrkadialogen och bjuder in alla som vill vara med. Syftet är enkelt, förenkla för medborgare att vara en del i utvecklingen av vår kommun och möjliggöra för kommunen att möta de behov som finns.

Vi Botkyrkabor är experter på våra bostadsområden, en kunskap som kommunen måste tillvarata. Det kan handla om en mörk plats som borde lysas upp, en fin stig där det borde finnas en parkbänk eller mer omfattande behov som fler parkeringsplatser eller mer sociala aktiviteter.

Botkyrkadialogen kommer att turnera under tre månader i en kommundel i taget, och då med flera möten. Inför varje dialogtillfälle kommer det finnas en medföljande budget och en upparbetad struktur för att ta tillvara på de idéer och tankar som dyker upp.

Vill du vara med? Besök kommunens hemsida för mer information.

"Oacceptabelt"

I en föregående artikel uttryckte Anders Thorén (TuP), andre vice ordförande för Botkyrkadialogen, att han uppfattade satsningen som en ”hittepå”-lösning. Under Botkyrkadialogens möte i Tullinge Centrum den 15 februari inkom 87 synpunkter. Exempel var förslag om mötesplatser för äldre, konst på offentliga platser och fler p-platser vid pendeltågsstationen. Viktiga förslag för Tullinge, men enligt Thorén är dessa enbart ”hittepå”-synpunkter.

Att ha den synen på Tullingebornas åsikter är för mig oacceptabelt.

För mig som ordförande har det  istället varit viktigt att alla partier varit delaktiga i arbetet med dialogen, både inom mittenmajoriteten och oppositionen. Så att samtliga Botkyrkabor var representerade i utformningen.

Botkyrkaborna först

Ledamöterna och ersättarna i Botkyrkadialogen har varit överens om hur vi ska jobba och vilka synpunkter vi kan realisera. Tillsammans har vi arbetat för att bygga en modell som gör det möjligt för alla att göra sin röst hörd. Ett arbete som tydligen inte intresserat Anders Thorén, inte ens när det gäller hans eget område eller grannar.

För mig kommer Botkyrkabornas synpunkter och idéer alltid gå före populistiska utspel i syfte att smutskasta. Politik ska utgå ifrån folket och vi får aldrig hamna i ideologiska låsningar som gör det omöjligt att fatta de beslut som är bäst för Botkyrkaborna.

Välkomna på nästa möte!

Debatt: Närdemokratin har försvagats – inte stärkts