Svar: En decimeter gör skillnad för lutningen

Beslutet att neka bostadsanpassningsbidrag har fattats av bygglovsavdelningen och inte av politikerna i Natur- och byggnadsnämnden, skriver Christian Ottosson (C) i sitt svar till debattartikel "Politikerna sopar oss under mattan".

  • Publicerad 14:17, 1 dec 2017

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det här är ett svar på Ingemar Sandéns debattartikel "Politikerna sopar oss under mattan".

Jag vill börja med att tacka hela klass 8F för artikeln, det är härligt med ett sånt engagemang för er klasskompis. Jag vill kort beskriva hur vi jobbar med såna här frågor.

Kommunen kan ge bidrag för att bygga om en bostad så att den blir tillgänglig för personer med funktionsvariationer. Detta har Riksdagen bestämt i lagen om bostadsanpassningsbidrag. Men alla som söker bidrag får inte det, eftersom kommunen som myndighet först måste granska alla ansökningar. Bland annat ska kostnaderna för anpassningen vara rimliga. Det kan till exempel handla om en rullstolsramp.

En sak som jag tycker är viktig är att lutningen på en rullstolsramp inte blir för stor, för annars kan det bli svårt att ta sig upp för den och i värsta fall kan man välta med rullstolen. En höjdskillnad på några få decimeter kan leda till att rampen behöver vara flera meter längre. Istället för ungefär 5 meter kan rampen behöva vara 8 meter för att klara tillgänglighetskraven.

Lutningen på en ramp får inte vara brantare än 1:12 och helst ska den vara 1:20 (alltså höjden i förhållande till längden för rampen). För den som vill läsa mer kan man titta i Boverkets byggregler, avsnitt 3.

Beslutet att neka bostadsanpassningsbidrag har fattats av bygglovsavdelningen och inte av politikerna i Natur- och byggnadsnämnden. Det beror på att många beslut i en kommun fattas på delegation, vilket betyder att nämnden (politikerna) har gett förvaltningen (tjänstepersoner) rätten att ta besluten.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.