Svar: S sa nej till den här budgetförstärkningen

Det är viktigt att poängtera att Socialdemokraterna, tillsammans med de övriga januaripartierna, från början sa nej till denna budgetförstärkning, skriver Vänsterpartiet i Huddinge i ett svar till en debattartikel av Socialdemokraterna.

  • Publicerad 18:36, 11 mar 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det här är ett svar på en debattartikel av Socialdemokraterna i Huddinge.

Jag är glad över att Socialdemokraterna ser möjligheterna med de välfärdsmiljoner som förhandlats fram till Huddinge kommun. Det innebär att partiet bytt fot och nu ser möjligheter istället för problem. Vänsterpartiet förhandlade i riksdagen fram välfärdsmiljarderna i samverkan med Moderaterna och Kristdemokraterna.

Jag delar Socialdemokraternas inställning att det är viktigt att den del av välfärdsmiljarderna som kommer Huddinge till del går till viktiga samhällsfunktioner.

Det är dock inte tillräckligt med pengar för att lova guld och gröna skogar till alla, och jag tycker det är viktigt att poängtera att Socialdemokraterna, tillsammans med de övriga januaripartierna, från början sa nej till denna budgetförstärkning när oppositionen förde fram den i riksdagen.

Högre löner i förskolan

Vänsterpartiet vill satsa pengarna på uppräkning för pris- och löneökningar i förskolan och grundskolan. Det vill vi göra därför att vi anser att det är viktigt att dessa pengar kommer dit där de gör störst nytta. Jag har ställt en interpellation i kommunfullmäktige till det moderata kommunalrådet Daniel Dronjak om hur han vill använda dessa pengar.

Min förhoppning är att vi kan komma överens om att fylla hålen i förskolans och grundskolans budget som nu grävts genom att den borgerliga minoritetskoalitionen inte gjort några uppräkningar i sina budgetar under de senaste åren. Detta är också ett krav som framförts från fackligt håll, vilket vi kunnat läsa om i Huddinge Direkt.

Därför ser jag fram emot den debatt vi kommer att ha i denna fråga vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23/3-2020.