Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande & Gunilla Helmerson (M), styrelseordförande för Huge bostäder. Foto: Claudio Britos/Jonna Thomasson

Svar till S: En utredning om hyresstöd pågår redan

I en debattartikel ger Moderaterna sin syn på hur kommunens småföretag kan stöttas genom coronakrisen.

  • Publicerad 17:25, 16 apr 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I en debattartikel skriver två ledande socialdemokrater att Huge Bostäder bör utreda frågan om hyreslättnader för företag i våra lokala centrum som drabbats av coronaviruset. Vi delar den uppfattningen och, som debattörerna är väl medvetna om, pågår det redan en sådan utredning.

Vi väntar på regeringens beslut om tillfällig rabatt för hyreskostnader till utsatta verksamheter. Vi i Huddinges politiska ledning är överens om att hyresstöd ska införas av Huge så fort ett beslut har fattats och under tiden har Huge meddelat att man beviljar anstånd med aprilhyran. När hyresstödet införs kommer det att gälla från 1 april till 30 juni, precis som regeringens förslag.

För att ge bättre förutsättningar för att stötta våra lokala företagare kommer den beslutade utdelningen till kommunen från Huge på 10 miljoner kronor att dras tillbaka. 

Många av våra lokala företagare kämpar för sin överlevnad just nu. De behöver vår hjälp. Kommunen har genomfört en rad åtgärder. All tillsyn förutom den allra nödvändigaste skjuts på framtiden och ingen debiteras någon tillsynsavgift under våren. Vi underlättar för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet på gatan och kortar ned betaltiden till leverantörer. Kommunen har lanserat Småföretagarhjälpen – en kostnadsfri rådgivning till småföretagare i kommunen som har det tufft nu.

Vi är öppna för konstruktiva diskussioner med oppositionen om fler åtgärder. Viktigt är att åtgärderna ligger inom vad lagen ger oss rätt att göra och att vi kan stå för dem mot våra uppdragsgivare – Huddinges skattebetalare.

Även vi som enskilda Huddingebor kan göra mer. Sluta inte konsumera och tänk på våra lokala företagare när du gör det. Även efter krisen behöver vi livskraftiga företag som ger jobb och service till många Huddingebor och puls i våra lokala centrum.

Debatt: Företagen i våra centrum kan inte vänta