Nu är delar av Falkbergsskolan riven. Foto: Sara Ringström

TuP: Behåll paviljongerna på Falkbergsskolan

Botkyrkas ekonomi är ansträngd och investeringar behöver göras med förnuft. Därför bör det utredas om Falkbergsskolans paviljonger kan bli permanenta, skriver Tullingepartiet.

  • Publicerad 11:45, 3 dec 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Falkbergsskolan byggdes 1957 och nu rivs den efter många års dåligt underhåll. I debatten vill Botkyrkas politiska majoritet påstå att det också är för att få en bättre pedagogisk miljö. Man undrar ju hur de cirka 100 år gamla skolorna i Stockholms innerstad i så fall kan vara så populära?

TUP ville hellre renovera, men det är bra att rivningen nu kommer igång när beslutet blev som det blev. Men i TUP:s alternativbudget för 2020 föreslår vi att stoppa nybygget och istället skyndsamt utreda om nuvarande paviljonglösning kan permanentas. Liknande lösningar används för permanenta skolor i t.ex. Halmstad där man är mycket nöjda. TUP har förstått att både elever och lärare tycker det är välfungerande också på Falkbergsskolan.

Botkyrkas ekonomi är ansträngd och investeringar behöver göras med förnuft. Om endast aula och matsal renoveras finns stor besparingspotential. Detta måste förstås i en utredning ställas mot den kostnad som skulle finnas för en permanentad paviljonglösning. Samtidigt skulle också störningen för kringboende minska genom en väsentligt kortad byggtid. På platsen för de byggnader som nu rivs kan en ny idrottsplats anläggas.