Foto: Mostphotos

V: Ge inte kontrollen över äldreomsorgen till företag

Insynen i verksamheterna kommer försämras när Lagen om valfrihet införs för Huddinges äldreboenden, menar Vänsterpartiet i en debattartikel.

  • Publicerad 15:56, 14 maj 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Huddinge kommuns vård- och omsorgsnämnden (VON) beslutade den 10:e maj att man vill införa Lagen om valfrihet (LOV) för särskilt boende (äldreboende/demensboende). Kommunen har länge haft privata utförare inom äldreomsorgen enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Vänsterpartiet är kritiska till företag med vinstintresse i välfärden, utbildning och omsorg. Vi menar att det är ett oansvarigt sätt att förvalta skattepengar när resurser som kunde gått till verksamheterna blir till privata vinster.

LOV kommer enligt förslaget att ersätta (LOU) som nu är den modell som Huddinge kommun använder för upphandlingar i dagsläget. LOU gör det möjligt för kommunen att neka ett företag att etablera sig i kommunen. Det blir också lättare att styra platser efter behov. Med LOV försvinner den möjligheten och kommunen kan inte säga nej till privata utförare som vill etablera sig i Huddinge. Insynen i verksamheterna för kommunen kommer också att försämras. Alla företag som lever upp till de, relativt lågt ställda, kraven kommer fritt kunna etablera sig.  

Huddinge kommun kommer fortsatt ha en skyldighet mot våra invånare att tillgodose deras behov av särskilda boenden. Kommunen kommer därför behöva en överkapacitet för att även kunna täcka upp för de företag som säger upp avtal eller inte klarar kvalitetskraven. I exempelvis Uppsala ökade kostnaderna för äldreomsorgen med 410 miljoner kronor under en fyraårsperiod när man införde LOV. Det blev en dyr historia även för Sundbyberg som införde LOV för drygt ett år sedan.

Att den (KD)-ledda koalitionen i VON väljer att införa LOV just nu är lika oansvarigt som den moderatledda regionens val att sälja sjukhus under pågående kris. Nu, om någonsin, behöver verksamheterna stabilitet och kontinuitet.

Vänsterpartiets vision är att ha en vård och omsorg där individens behov sätts i centrum, inte vinstintresse. Det ska vara en välfärd där alla tillgängliga resurser går till verksamheten. De äldre på särskilt boende ska trivas och må bra. De ska få god tillagad mat och en meningsfull fritid. Medarbetarna ska trivas och ha en god arbetsmiljö med trygga anställningar, rätt till heltid och schyssta villkor. Med införandet av LOV hamnar Huddinge kommun ännu längre från denna vision.