Foto: Colourbox

V: Huddinges hyvlingar skapar fattigpensionärer

I Huddinge genomförs nu så kallade hyvlingar för personalen som arbetar inom särskilt boende och vårdar våra äldre. Att genomföra såna förändringar är inte seriöst, skriver Vänsterpartiet Huddinge i ett debattinlägg.

  • Publicerad 13:11, 26 nov 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det kanske är lätt, till och med en sliten klyscha att säga att personalen inom välfärden är hjältar. Trots detta kvarstår det faktum att utan välfärden hade våra liv sett helt annorlunda ut.

Livspusslet är svårt nog att få ihop som det är utan de som arbetar med att utbilda våra barn i skolan, tar hand om dem efter skoltid eller hjälper våra anhöriga genom hemtjänst, äldreomsorg och på särskilt boende. Att då försvåra dessa hjältars vardag är ett svek, deras vardag måste också gå ihop med inkomster och utgifter och en anställningstrygghet som inte utan förvarning förändras.

En hyvling innebär att ett företag eller en verksamhet drar ner en heltid till en deltid utan medarbetarens medgivande eller begäran. På så sätt sparar man pengar samtidigt som de anställda istället för övertid får jobba så kallad mertid.

Mertiden är tiden man arbetar mellan en deltidstjänst och upp till heltid. Orsaken till att ett företag arbetar på det sättet är för att slippa betala för den övertid personalen skulle arbeta om de jobbade heltid samtidigt som man kan anställa fler på deltid som får kämpa för att få ekonomin att gå ihop.

Det är kanske ett smart sätt att bete sig på. Effektivt. Men är det värdigt en kommun som har som uttalat och prioriterat mål att vara en attraktiv arbetsgivare? Knappast.

I Huddinge genomförs nu så kallade hyvlingar för personalen som arbetar inom särskilt boende och vårdar våra äldre. En attraktiv arbetsgivare bedriver en seriös personalpolitik. Att genomföra denna typ av förändringar för personalen är inte seriöst. Huddinge kommun har som mål att erbjuda sina anställda heltidstjänster, det är också en del av ingångna kollektivavtal att heltid ska bli norm. Detta tycks nu ha ändrats, vilket jag och Vänsterpartiet tycker är helt oacceptabelt.

I längden riskerar Huddinge kommun att producera fattigpensionärer genom sina hyvlingar. Det är ett stort svek mot personalen och så långt ifrån en attraktiv arbetsgivare man kan komma.