Uppmärksammar hedersförtryck. Sara Mohammad höll öppningstalet vid Fadimegalan 2017 på Berns. Nujin Alacabek är Vänsterpartiets kommunalråd i Huddinge.

V i Huddinge: Ta hedersfrågorna på allvar

Oavsett politisk färg har vi alla ett ansvar för att ta tag i det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Även Huddinge, skriver Nujin Alacabek, kommunalråd i opposition för Vänsterpartiet i Huddinge och Sara Mohammad, Riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime.

  • Publicerad 16:33, 17 maj 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort och tilltagande problem i vårt samhälle. Rapport efter rapport visar tydligt på detta. Varken Hora eller Kuvads kartläggning i rapporten Elvahundra, Carin Götblads utredning och kartläggningen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rapport Gift mot sin vilja.

Vänsterpartiet har lagt fram en motion om att Huddinges grund- och gymnasieskolor ska få en handlingsplan mot hedersrelaterat våld- och förtryck. Motionen skulle behandlats i april men fick vänta på grund av tidsbrist. Den politiska majoriteten i Huddinge har ansett motionen besvarad vilket innebär att kommunen anser att man gör tillräckligt för att förebygga hedersrelaterat våld- och förtryck.

Tanken med motionen är att skapa en samsyn, en samlad förståelse och ett samlat agerande kring frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. En generell kompetenshöjning inom elevhälsan och bland vuxna i skolan är av yttersta vikt.

Den styrande minoritetskoalitionen har lagt fram ett svar som på många sätt är bra. Man redovisar de åtgärder som redan görs, även om det är för få åtgärder, för lite och för sent. Man delar också vår problembeskrivning av att detta är en fråga att ta på stort allvar.

Samtidigt hänvisar man till program och åtgärder som inte längre är verksamma. Man blandar också bort korten genom att hänvisa till Socialtjänstens handlingsplan mot våld i nära relationer. Hedersrelaterat våld- och förtryck utgår framförallt alltid från kollektiva mekanismer i samhället, därför ser preventionsarbetet mot hedersrelaterat våld- och förtryck annorlunda ut. Detta är viktigt att ha i minnet.

Alla har samma rätt till frihet att själv bestämma över sitt liv. Det är en grundläggande rättighet i en demokrati som Sverige. Oavsett politisk färg har vi alla ett ansvar för att ta tag i det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Det ansvaret måste varje kommun ta. Vi hoppas att den politiska majoriteten i Huddinge ändrar sig angående Vänsterpartiets motion och går från fina ord till konkret handling för att se till att alla ungdomar i Huddinge kan leva sina liv fullt ut, utan repressalier.