Foto: Mostphotos

V: KD läser LOV lite som ”fan läser bibeln”

Det är dags för Karl Henriksson (KD) att sluta grumla till debatten, tala ur skägget och berätta för Huddinges invånare vad han egentligen vill, vi kommer inte gå med på att sälja ut vår välfärd, skriver Vänsterpartiet Huddinge i ett svar.

  • Publicerad 16:57, 22 jun 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Kristdemokraterna (KD) grumlar till vattnet i debatten (20 maj 2020). Det handlar inte om individens valfrihet som Karl Henriksson (KD) så nobelt vill framföra. Det handlar i grunden om företagets valfrihet att etablera sig i Huddinge kommun och dränera våra gemensamt investerade skattepengar till vinst.

Karl Henriksson läser tjänsteutlåtanden lite som ”fan läser bibeln” skulle vi vilja beskriva det. När det kommer till hur man skall tolka införandet av LOV för särskilda boenden i Huddinge ser han bara guld och gröna skogar. Han vägrar se till det kostnader de har varit för andra kommuner så som Uppsala och Sundbyberg. Vänsterpartiet målar nyktert upp de brister i det underlag som presenterats vård- och omsorgsnämnden (VON).  Samma underlag presenterades på kommunstyrelsen den 17 juni och kommer även ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut den 24 augusti. Det är enligt vår mening ett ansvarslöst och kostsamt beslut för Huddinge.

Vänsterpartiet vill se ett ansvarsfullt hanterande av våra gemensamma skattepengar och att den kommunala skatt som vi alla betalar går till en verksamhet som skapar ett tryggt, säkert och omsorgsfullt omhändertagande om våra äldre, där våra äldre står i centrum och inte vinstmaximering för företagen. Vi värnar om de äldre framför företagsvinster, det står vi för.

Vi vill inte ha fler rapporter om hur blöjor vägs i besparingssyften, eller hur underbemanning används för vinstmaximering.

Huddinge har en mycket ambitiös byggnadsplan och vi menar att det finns goda möjligheter för kommunen att själva bygga ut vår välfärd och även tillgodose våra äldres behov i egen regi. Det man skulle kunna säga att LOV innebär i det här sammanhanget, är att den borgligt ledda minoritetskoalitionen sätter sig och väntar på att någon annan ska tillgodose boenden för våra äldre istället för att ta till sig ansvaret att se till att det blir bra och rätt från början. Det är inte en ansvarsfull politik.

Det är dags för Karl Henriksson att sluta grumla till debatten, tala ur skägget och berätta för Huddinges invånare vad han egentligen vill, vi kommer inte gå med på att sälja ut vår välfärd.