Utpekat. Skärholmen är ett elva områden som har pekats ut för ombildningar. Här äger Stockholmshem en stor andel av husen på Ekholmshöjden. Foto: Claudio Britos

(V): Vi har inte råd med ombildningar

Skärholmen har en stor andel hemlösa barnfamiljer och statistiken visar att den ökar. De planerade ombildningarna av allmännyttan gör att det blir ännu svårare för dem att få hjälp, skriver (V) i Skärholmen.

  • Publicerad 13:30, 29 apr 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Skärholmen är en stadsdel i Stockholm med en hög andel hemlösa barnfamiljer. Många har varken andrahands- eller inneboendekontrakt och är därmed hänvisade till tillfälliga boenden. Att ombilda hyresrätter som de här familjerna behöver är helt ansvarslöst.

Vår stadsdel Skärholmen har en stor andel hemlösa barnfamiljer och tyvärr visar statistik att den ökar. 70 procent av de hemlösa barnfamiljerna i Stockholm består av ensamstående kvinnor med barn. Flera av de som har hamnat i hemlöshet har gjort det genom att de tvingats fly från våld i hemmet. I andra fall handlar det om nyanlända som saknar förutsättningar att ta sig in på bostadsmarknaden, och rasifierade som möter motstånd på arbetsmarknaden.

I februari fick vi veta att vår stadsdel är en av elva där de blågröna politikerna i Stockholms stadshus tycker att hyresrätter ska ombildas till bostadsrätter. I dagsläget, före de planerade ombildningarna, har Skärholmen en stor brist på hyresrätter, och övriga resurser, för att stödja de utsatta barnfamiljerna. Ombildningar är fel väg att gå.

Människor här vittnar dessutom om hur de utsätts de för omfattande påtryckningar från ombildningskonsulter, vars främsta drivkraft är att öka sina vinster. Övertalningskampanjer genom brev, telefonsamtal, och dörrpåringningar har redan påbörjats där hyresgäster ombeds skiva under dokument nödvändiga för ombildning men utan att de ges korrekt information om vad underskrifterna leder till. 

Vi menar att Skärholmens medborgare har rätt till dialoger där deras specifika förutsättningar och önskemål tas på allvar. 

Det är tydligt att vi behöver de allmännyttiga hyresrätter som finns. Behoven är stora och vi har inte råd med ombildningar. Vi vill därför uppmana Stockholms bostadsborgarråd Dennis Wedin att ompröva beslutet att börja ombilda allmännyttans hyreslägenheter i förorterna. Förorterna behöver fler hyresrätter – inte färre.

Ombildningar väcker blandade känslor