Ny tillhörighet? Länsstyrelsen i Stockholm. Foto: Wikimedia Commons

Ska Håboborna bli stockholmare?

Borde Håbo tillhöra Stockholms län i stället för Uppsala? Det ska kommunen utreda. – Det handlar inte om att byta län utan det handlar om att utreda, säger Liselotte Grahn Elg (M).

  • Publicerad 12:50, 5 nov 2019

Måndagens sammanträde i Håbo kommunfullmäktige beslutade att det ska genomföras en ny utredning angående länsbyte från Uppsala län till Stockholms län. Detta framför allt med hänvisning till kommunens läge med närhet till Stockholm och pendlingen dit. Frågan hade väckts genom ett medborgarförslag.

Politikerna tog beslutet trots att kommunens tjänstemän rekommenderade att förslaget skulle avslås. Samma fråga utreddes 2008 och tjänstemännen bedömer att den tidigare utredningen fortfarande i stora drag bör vara aktuell, samt att en ny utredning skulle medföra stora kostnader. Förra gången en utredning gjordes beräknade man att cirka 500 timmar skulle gå åt för arbetet. Tjänstemännen bedömer vidare att det inte är möjligt att genomföra utredningen internt utan att prioritera om övriga uppgifter och att externa konsulter därför krävs.

Liselotte Grahn Elg (M), kommunstyrelsens ordförande, säger att man till vissa delar kan återanvända den gamla utredningen, men att den ska uppdateras med dagsaktuella siffror.

Liselotte Grahn Elg vill också understryka att beslutet att göra en utredning inte innebär att man kommer att byta län. Själv är hon motståndare till ett länsbyte av flera olika skäl.

– Jag vet inte om det skulle vara mer gynnande att vara den sista anhalten i Stockholms län än att ligga som Mälarens pärla i Uppsala län. Jag föredrar det sistnämnda, säger hon.

Förenklar pendling till Stockholm

Frågan om vilka konsekvenser ett byte av länstilhörighet skulle få utreddes 2008. För dem som reser med kollektivtrafik (inklusive färdtjänst) till mål inom Stockholms län skulle länsbytet bli till stor fördel, ansåg utredarna.

Tre misstänkta för rån – den yngste bara 15 år

En ung man rånades på sina kläder under onsdagens morgon. Kort därefter tog Bålstapolisen tre personer som hade just dessa kläder på sig och med sig.fredag 15/11 10:21

Pulversläckare blev räddningen

Tack vare snabbt ingripande kunde ett hus i Krägga räddas från att brinna ner på torsdagens morgon.torsdag 14/11 7:35

Senaste numret

Bålstabladet
Stockholm Direkt