Stockholms kommunala bostadsbolag lägger stora resurser för att komma åt otillåten andrahandsuthyrning. Foto: Gustav Mårtensson/Mostphotos

Bostadsbolagen hårdgranskar svartuthyrning

Riktade insatser och heltidsanställda som utreder oriktiga hyresförhållanden. Stadens bostadsbolag säger varje år upp hundratals hyreskontrakt till följd av svartuthyrning. Samtidigt kan en ny lag snart ge fängelse för köpare av svartkontrakt och de som tar ut oskälig hyra.

  • Publicerad 09:00, 19 apr 2019

Hundratals lägenhetskontrakt sägs årligen upp bland de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm till följd av oriktig andrahandsuthyrning.

Det är delvis ett resultat av bolagens hårdare och mer riktade insatser mot svartuthyrare.

På Stockholmshem arbetar tre jurister heltid med att utreda ”oriktiga hyresförhållanden”. Det resulterar i att cirka 120-150 lägenheter årligen kan friställas.

– Vi får in ungefär samma antal tips per år och antal friställda lägenheter beror på hur vi kan bemanna hos oss och komplexiteten i de olika ärendena, säger Hanna Grön, kommunikatör på Stockholmshem.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Uppsägningarna grundar sig, enligt Hanna Grön, i huvudsak på de cirka 400-500 tips som varje år inkommer från grannar och andra boende.

– Men det blir samtidigt svårare att utreda och kräver mer resurser. Hyresgästerna kommer ikapp oss och använder allt mer sofistikerade metoder för att undgå upptäckt. Fler hyresgäster väljer också att få sina ärenden prövade i domstol och där överklagar de mer frekvent än tidigare, säger hon.

"Insatser i ett tidigare skede"

Även Familjebostäder har utredare som arbetar med att upptäcka oriktig andrahandsuthyrning. Också där är grannars tips en viktig utgångspunkt, som beräknas inbringa 300-500 tips varje år. Men stor vikt fästs även vid riktade kontroller och medarbetares uppmärksamhet.

Det har, enligt Daniel Sedighha Mattsson som är trygghets- och säkerhetschef på Familjebostäder, lett till en minskning av antalet svartuthyrningar.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– Vi upptäcker mellan 70-100 oriktiga uthyrningar per år. Men det har minskat det senaste året till följd av att vi gör insatser i ett tidigare skede, säger han, och fortsätter:

– För att komma tillrätta med oriktiga hyresförhållanden gör vi analyser och riktade insatser. Vi ser ständigt över våra rutiner för att arbeta så effektivt som möjligt med detta.

"Vanligast är att grannar hör av sig"

Svenska Bostäder har som mål att friställa cirka 100 bostäder per år. De senaste åren har frekvensen dock legat på cirka ett 50-tal årligen.

Enligt Birgitta Gradin, uthyrningssamordnare vid Svenska Bostäder, är mörkertalet stort.

– Sannolikt, om vi ser på svårigheterna med att få en bostad och andra bolags arbeten, säger hon.

Även där uppskattas tipsen ligga på cirka 500 per år.

– Vanligast är att grannar hör av sig om det hela tiden är nya människor i lägenheten. Ibland kan även vår egen personal konstatera att fel personer bor där, säger Birgitta Gradin.

Samtidigt har regeringen lagt ett nytt förslag som är tänkt att göra det olagligt att köpa svarta hyreskontrakt, något som framöver kan leda till fängelse. Det föreslås också bli brottsligt att hyra ut en bostad utan tillåtelse med oskäligt hög hyra. Straffen föreslås också skärpas för de som säljer kontrakt svart.

Så föreslås reglerna förändras vid andrahandsuthyrning

Den som köper ett hyreskontrakt svart ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år och med omedelbar verkan kunna bli av med lägenheten. Regeringen vill även höja straffen för den som säljer ett hyreskontrakt och skärpa reglerna för byten.

Det ska även bli brottsligt att utan tillstånd hyra ut en lägenhet i andra hand till en hyra som inte är skälig. Där föreslås straffet bli böter.

Källa: SVT