Stockholmshus. Avgående bostadsborgarrådet Ann-Margarethe Livh (V) ser Stockholmshusen som ett föredöme. Foto: Familjebostäder / Claes Amrén

De första Stockholmshusen snart klara

Fyra år har gått sedan Stockholmshusen lanserades. Nu står två projekt klara och ytterligare fyra väntas startas inom kort.

  • Publicerad 06:40, 10 okt 2018

Stockholmshusen lanserades av Stockholms stad i början på förra mandatperioden som en lösning på segdragna byggtider och höga hyror.

Nu, fyra år senare, står snart de första projekten klara.

Det handlar om ett lamellbygge i Rågsved om 70 lägenheter och sju punkthus i Tensta som omfattar totalt 172 lägenheter. Inflyttning beräknas till våren 2019 respektive 2020.

– Vi som jobbar i projektet tycker att det är ett av det viktigaste uppdragen som finns i Stockholm, säger Bengt Rehn, projektkoordinator och ordförande i styrgruppen för Stockholmshusen.

Effektivare plan- och byggprocess

Totalt har det planerats att 3500-5000 bostäder ska byggas i staden enligt Stockholmshus-principen. Det innebär bland annat en enhetligare utformning av husen samt en effektivare plan- och byggprocess.

I nuläget befinner sig totalt 3700 lägenheter enligt modellen i rullning och det jobbas för att ytterligare 1000 lägenheter ska sättas i gång i planeringen för att klara de övre målen till 2020.

Hundratals billiga hyresrätter planeras i Söderort

Men projekten har inte fortlöpt friktionsfritt. Husen har bland annat fått kritik för sin utformning, fördröjning och att det uttalade syftet med lägre hyror troligtvis inte kommer att kunna uppfyllas.

– Det finns alltid utmaningar när man jobbar i stora projekt. Eftersom vi har en stor volym har målet varit att få de olika aktörerna att samarbeta. Men visst har också enskilda projekt överklagats, det är så verkligheten ser ut, säger Bengt Rehn.

Visionsbild av kvarteret Ledinge i Tensta. Byggare är Svenska Bostäder. Foto: Svenska bostäder

Visionsbild för kvarteret Säterhöjden längs Bjursätragatan i Rågsved som Familjebostäder bygger. Inflyttning är planerad till våren 2019. Foto: Familjebostäder

Vad hyrorna blir är ännu inte klart. Men enligt tidigare uppgifter beräknas de på flera håll bli högre än förväntat. Staden vill inte kommentera hyresnivåerna med hänvisning till pågående hyresförhandling. Men vissa av projekten väntas få statligt investeringsstöd som ska kunna möjliggöra lägre hyresnivåer.

Inte lägre standard

Att standarden i lägenheterna skulle påverkas av den lägre hyresambitionen anser Bengt Rehn är en felaktig slutsats.

– Man har egentligen inte dragit ned standarden. Utan vi har i stället utifrån varje entreprenörs byggsystem jobbat med att sänka produktionskostnaderna. Vårt genomtänkta gestaltningskoncept skapar en trygg målbild för alla, säger han.

Bostadsborgarrådet Ann-Margarethe Livh (V) är nöjd med att de första Stockholmshusen snart står klara. Hon tror att bostäderna, när allt planerat är byggt, kommer att få effekt på hela hyresmarknaden framöver.

– Hittills har allt blivit som jag har tänkt mig. Vi är inte bara ute efter att pressa hyror i Stockholmshusen. Det här påverkar hela hyresbilden, att man kan bygga med pressade kostnader, säger hon.

Står klara

Rågsved

I kvarteret Säterhöjden längs Bjursätragatan i Rågsved bygger Familjebostäder 70 lägenheter fördelat på flera lamellhus. Bygget börjara bli klart och inflytt beräknas till våren 2019. Hyran ej förhandlad.

Tensta

I kvarteret Ledinge i Tensta bygger Svenska Bostäder 172 bostäder fördelat på sju punkthus om sex våningar vardera. Bygget börjara bli klart och inflytt beräknas till 2020. Hyran ej förhandlad.

Positiv. Bengt Rehn, projektkoordinator och ordförande i styrgruppen för Stockholmshusen, är nöjd med utfallet.

Här byggs Stockholmshus

Alla Stockholmshus som befinner sig någonstans i byggprocessen

Hässelby-Vällingby

3 projekt

Spånga-Tensta-Rinkeby

1 projekt

Bromma

2 projekt

Hägersten-Liljeholmen

3 projekt

Skärholmen

2 projekt

Älvsjö

4 projekt

Enskede-Årsta

2 projekt

Vantör

7 projekt

Farsta-Larsboda

4 projekt

Skarpnäck

2 projekt

***

Planerade byggstarter under 2019

Farsta: 125 lägenheter. Detaljplan överklagad.

Hammarbyhöjden: 80 lägenheter. Detaljplan har vunnit laga kraft.

Solberga: 70 lägenheter. Detaljplan har vunnit laga kraft.

Farsta: 90 lägenheter. Där har detalpalnjen vunnit laga kraft.