Räntehöjningar, vikande konjunktur och osäkra bostadspriser är ord som spås prägla bostadsmarknaden även detta år. Foto: Mostphotos

Experterna: Det avgör årets bostadsmarknad i Stockholm

Räntehöjningar, vikande konjunktur och osäkra bostadspriser är ord som spås prägla bostadsmarknaden även detta år. Men vad har det för betydelse egentligen? Så här säger experterna.

  • Publicerad 07:00, 16 jan 2019

Nu drar Stockholms bostadsmarknad i gång för året. Men med aviserade räntehöjningar, rädsla för vikande konjunktur, en anpassning till amorteringskraven, politisk turbulens och en lägre prisbild än tidigare borgar 2019 för fortsatt försiktighet bland köpare och säljare enligt experterna.

Här har bostadspriserna ökat – och backat

Men hur allvarligt är läget egentligen?

– Det är ännu lite för tidigt att säga. Men det vi kan hoppas och tro på är att den nedgång vi sett i priserna har stabiliserats och att vi inte behöver förvänta oss ytterligare nedgångar på 10-15 procent, säger Han Suck-Song, lektor vid Bygg- och fastighetsekonomi på KTH.

2018 summeras med ett prisfall på villor med cirka fem procent i Stockholms län och näst intill oförändrade bostadsrättspriser under året. Det finns enligt Han Suck-Song i nuläget ingenting som tyder på en kommande bostadskrasch. Däremot skulle en ”chock” kunna förändra situationen snabbt.

– Sannolikheten att det ska komma en kraftig lågkonjunktur just nu bedöms som liten. Däremot kan det komma en chock som att exempelvis USA eller Kina kraschar eller att räntorna plötsligt höjs kraftigt. Men så länge inte det inträffar ser det ut att bli en naturlig dämpning de kommande åren, säger Han Suck-Song.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Fortsatt bedöms de skärpta amorteringskraven vara den största orsaken till oron på bostadsmarknaden även framöver. Där anses dock både köpare och säljare generellt ha vant sig vid strängare låneregler och börjat välja att låna mindre.

– Folk är ganska medvetna och måste i allt större utsträckning planera sin boendekarriär än tidigare. Förr kunde man hatta runt utan någon större tanke, det funkar inte i dag. Därför väntas vi se förändrade flyttbeteenden med en ökande efterfrågan i ytterstaden framöver, säger Hans Flink, försäljnings- och affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

– Många får rätta mun efter matsäck och tvingas se sig om. Finns det områden som är oexploaterade eller som får tunnelbana om 3-4 år? Just nu kan det vara billigt där, och köper man nu priserna säkerligen upp på sikt. Särskilt om man köper lite större och inte tvingas flytta under en längre tid, säger han.

Faktorerna som avgör årets bostadsmarknad

Det här kommer avgöra bostadsmarknaden i Stockholm 2019 enligt experttrion.

Räntan

Riksbanken höjde nyligen reporäntan från -0,5 till -0,25.

Än så länge spås förändringen ha liten effekt på bolånen och hushållen bedöms vara rastionella i sina kalkyler. Inga kraftigare räntehöjningar spås de kommande åren.

Konjunkturen

Under hösten har konjunkturläget varit en faktor som lyfts i samband med bostadspriserna i Stockholm.

Någon nedgång i konjunkutren väntas dock inte förrän om 1-2 år. Och då talas det om en dämpning snarare än ett kraftigt fall. Hushållen räknar med att ha kvar sina inkomster de kommande åren.

Politiska läget

Det politiska kaoset i Sverige gör att många avvaktar med att köpa och sälja.

Till viss del. Men det är främst i det långa loppet det kommer att märkas beroende på vilket styre vi får. Heta puckar är fortsatt en nedtrappning av ränteavdragen, höjning av fastighetsskatten och fri hyressättning.

Nyproduktion

Det senaste året har larmrapport efter larmrapport gjort gällande att nyproduktionen i Stockholm har avstannat.

Det stämmer. Efterfrågan på exklusiv nyproduktion på centrala adresser har varit nästan lika med noll och många byggherrar har tvingats sänka priserna. Få nya projekt startas och prisnivån närmar sig allt mer succesionsudbudets.

Amorteringskraven

Det skärpta amorteringskravet har gjort det svårare att låna och hindrar många från att köpa bostad.

Effekten av de skärpta lånereglerna har börjat märkas och allt fler drar i bromsen när det gäller att låna pengar. Hushållens skuldsättning i förhållande till bostaden har minskat vilket har påverkat efterfrågan och priser på främst dyrare bostäder i Stockholm. Fler ser sig om och letar efter oexploaterade områden längre ut.

Amazoneffekten

I länder där nätjätten Amazon har tagit sig in märks en klar påverkan i den dagliga handeln med sjunkande priser och verksamheter som tvingas stänga ner. Om Amazon etablerar sig även i Sverige är den effekten inte orimlig att vänta även här, vilket i sin tur kan påverka hushållens inkomster.

Källa: Han Suck-Song, lektor vid Bygg- och fastighetsekonomi på KTH, Hans Flink, försäljnings- och affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik, Anna Granath Hansson, forskare inom Bygg- och Fastighetsekonomi på KTH.