Stockholm ska växa så att vi får en stad man enkelt promenerar, cyklar och åker kollektivt i. Foto: Sacharias Källdén

NYA PLANEN: Så ska Stockholm växa till 2030

Stockholms stad ska bygga 140 000 nya bostäder till 2030. Nu finns en ny plan som slår fast hur. "Det stora hindret för att genomföra saker i Stockholm är när grannarnas och byggherrarnas intressen möts. Därför är det otroligt viktigt med en översiktsplan", säger stadsbyggnadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi.

  • Publicerad 07:26, 26 sep 2017

Stockholm stad har tagit ett nytt helhetsgrepp på hur staden ska se ut i framtiden. Den nya översiktsplanen slår fast hur man ska bygga 140 000 bostäder i Stockholm till 2030.

Den massiva utbyggnaden innebär fler invånare, fler förskolor, fler skolor, ja mer av allt. Tanken med översiktsplanen är att göra det genomtänkt och enhetligt.

Stockholm förtätas med 140 000 bostäder

När planen debatterades bland en rad experter nyligen fick den högt betyg.

– Det här är den mest ambitiösa översiktsplanen jag läst på länge. Det här är ett verktyg för hur staden ska utvecklas, säger Tatjana Joksimović, planchef på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Det nya är att stadens 14 stadsdelar har analyserats var för sig, samtidigt som de länkas ihop i ett större pussel.

Partierna eniga: bygg mer i stan

– Det är oerhört viktigt och mycket bra att vi väljer att arbeta på det sättet. De lokala utvecklingsmöjligheterna, vad som är möjligt att göra i varje område, genomsyrar hela planen. Nu har vi realistiska framtidsmål, säger Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör.

Grannar ofta ett hinder

Ett tidigare problem har varit att det är för stora glapp mellan visionen och vad som verkligen byggs. Samma sak när det kommer till enskilda projekt. Istället för att diskutera helheten för ett område är det istället specifik detaljer eller enstaka byggnader som ofta hamnar i fokus.

– Det stora hindret för att genomföra saker i Stockholm är när grannarnas och byggherrarnas intressen möts. Därför är det otroligt viktigt med en översiktsplan, med allmänhetens intressen finns, att luta sig mot, Anette Scheibe Lorentzi.

Enligt Ola Andersson, arkitekt på Andersson Arfwedsson Arkitekter, är det viktiga inte hur översiktsplanen ser ut, utan att den faktiskt används.

– Ju värre bostadsbristen blir, desto mer desperata kommer förslagen bli. I sådana lägen är det oerhört skönt att ha ett gemensamt dokument som förklarar vad som gäller, säger han.

HUR VILL DU ATT FRAMTIDENS STOCKHOLM SKA BYGGAS?

Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör. Foto: Michael Toll

Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör:

– Jag tycker att skolor, förskolor och parker ska vara det första man bygger i nya bostadsområden. Och jag vill se bibliotek i varje stadsdel och satsningar på helhetsmiljöer. Idag är det alldeles för mycket fokus på enskilda projekt, det är fruktansvärt fel, vi måste se till helheten.

Anna Galli, affärsutvecklingschef, Skanska Fastigheter. Foto: Michael Toll

Anna Galli, affärsutvecklingschef, Skanska Fastigheter:

– Man bör utgå från mellanrummet mellan byggnaderna. Om man bygger med utgångspunkt från LIVET i staden, hur man vill leva och bo, tror jag man är på rätt väg. Jag vill se god kvalitet som genomsyrar det som görs. Kvalitet på arkitektur, publika rum, restauranger, parkstråk och andra offentliga mötesplatser. Stadsplanering utgår inte från enskilda byggnader utan helhetsmiljöer.

Ola Andersson, arkitekt på Andersson Arfwedsson Arkitekter. Foto: Michael Toll

Ola Andersson, arkitekt på Andersson Arfwedsson Arkitekter:

– Det mest eftertraktade området i Stockholm är innerstan. Det är en struktur som bör användas även när staden växer och förtätas. Jag tror det är helt nödvändigt att vi låter innerstan växa utåt. Om inget görs kommer innerstan krossas av trycket när befolkningen ökar. Se vad som händer på bland annat Nybrogatan med Astoriahuset eller Stureplanskvarteren.

Tatjana Joksimović, planchef, Länsstyrelsen i Stockholms län. Foto: Michael Toll

Tatjana Joksimović, planchef, Länsstyrelsen i Stockholms län:

– Jag vill att man ska följa det som står i den nya översiktsplanen i varje enskilt projekt. Det spelar ingen roll om det gäller innerstad, ytterstad eller parker och skolor. Oavsett vad som byggs ska översiktsplanens riktlinjer förverkligas. Då bygger vi en hållbar och fungerande stad.

Översiktsplan

Översiktsplan är ett dokument som varje kommun tar fram för att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen vad gäller mark- och vattenområden, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras samt realistiska mål om hur staden ska se ut i framtiden.

Exempel på tidigare översiktsplaner

Generalplan för Stockholm

Antogs 1952 och innehöll beslutet om att det behövdes bygga tunnelbana.

Översiktsplan 1999

Här var byggstrategin "Bygg staden inåt". Huvudmålet var att utveckla Stockholm på ett "hållbart sätt".

Promenadstaden

Den ny gällande översiktsplanen som antogs 2010. Här vill man bland annat att innerstaden ska växa utanför tullarna och visionen är att Stockholm 2030 ska vara "en stad i världsklass".

Den nya översiktsplanen

Den nya översiktsplanen har precis varit på utställning. Här är det nu ett tydligt fokus på det lokala. Stockholms 14 stadsdelar har närstuderats. Staden ska få 140 000 bostäder och bli en stad man enkelt promenerar, cyklar och åker kollektivt i.

Målet är att den ska godkännas i slutet av 2017 antas i början av 2018

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.