Öppna eller slutna kvarter? Frågan splittrar politiken. Foto: Mostphotos/Karin Nilsson/Wikipedia

Omtvistat: Slutna kvarter eller öppna ytor?

Trygghetsfrågorna dominerar det politiska samtalet valåret 2018. Nu börjar de även ta större utrymme i debatten kring bostadsbyggandet. När det gäller slutna kvarter finns en skarp skiljelinje mellan den rödgrönrosa majoriteten och den borgerliga alliansen.

  • Publicerad 11:49, 16 feb 2018

– Vi måste tänka mer på tryggheten när vi bygger nytt.

Orden kom från Björn Ljung (L) vid årets första möte i kommunfullmäktige. Diskussion gällde detaljplanen för Vårbergstoppen i Skärholmen och Ljung förklarade att han vill se slutna kvarter istället för majoritetens förslag med en mer öppen karaktär. En vecka senare förklarar han att de flesta trivs i Stockholms ytterstadsområden, men att de inte är trygga.

Frågan som sliter itu partierna inför valet: bostadsbyggandet

– Husen står utspridda och gränsar ofta mot något grönområde som ingen tar hand om. Den byggnationen har skapat väldigt mycket otrygghet. Vi kan råda bot på det genom att bygga med en slutna kvarter-struktur, säger han och nämner Årstadal i Liljeholmen som ett positivt exempel.

Obegripligt motstånd

Slutna kvarter innebär att flera hus omringar en innergård som nås genom till exempel ett valv eller via bostadshusen. I innerstaden finns många exempel, men de är färre i ytterstaden.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– Allt talar för att slutna kvarter kommer att prägla framtida byggprojekt, men tyvärr finns det ett obegripligt motstånd som delvis är ideologiskt betingat, anser Björn Ljung.

Stadsbyggnadsrådet Jan Valeskog (S) däremot säger att det inte alls är en principiell eller ideologisk fråga. Enligt honom kan slutna kvarter passa på vissa platser och samtidigt vara direkt olämpliga på andra.

– Men gör man det till en trygghetsfråga, som Ljung har gjort, är man riktigt illa ute. Vi vill ha ett öppet samhälle där folk möts, säger han.

Valeskog drar en parallell till gated communities och menar att de slutna kvarteren är ett steg i den riktningen.

– I alla fall om man som Ljung har gjort, beskriver det som ett sätt för barn och kvinnor att skydda sig. Då kan man inte tolka det på annat sätt, säger han.  

Oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M), som är en stark förespråkare av slutna kvarter, menar att majoriteten har ändrat hållning vad gäller utformandet av nya områden.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– Det är väldigt synd. Vi måste kunna enas om att vilja bygga en trygg stad som är människovänlig. Men har man uppfattningen att man ska ta bort privat utrymme och göra det offentligt blir det komplicerat, säger han.

Legobitar som hällts ur låda

Och det är exakt där skiljelinjen går – mellan offentlig och privat mark. Majoriteten vill se de öppna gårdarna som allmänna gemensamma rum där folk kan röra sig fritt medan alliansen värnar om tryggheten genom att tydliggöra vad som är privat område. Nu ser Joakim Larsson hur majoriteten driver igenom öppna, eller bara halvslutna lösningar.

– Ett exempel är den planerade stadsdelen i Värtapiren där nästa etapp består av punkthus utplacerade som legobitar man hällt ut ur en låda. Det blir osäkert och otryggt säger han och nämner även det planerade bostadsbyggandet på Årstafältet.

– Hela området blir fullt av öppna lösningar. Då skapar man inte den trygghet som krävs.

Starkast motstånd i KF mötte Ljung från Sebastian Wiklund (V) som menar att det inte finns en universallösning för att skapa trygghet i ett område.

– Med slutna kvarter vill man exportera innerstadens ideal till ytterstaden, men glömmer bort att folk vill bo på olika sätt. Dessutom handlar trygghet snarare om att bygga tillit i det offentliga rummet, säger han.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.