Det blir tuffare för unga i Stockholm att köpa bostadsrätt enligt en ny rapport. Foto: Sacharias Källdén

Rapport: Fler unga stängs ute från Stockholms bostadsmarknad

En ny rapport visar att allt fler unga inte klarar kraven för att få bostadslån i Stockholm.

  • Publicerad 10:03, 5 dec 2019

Det är Prognoscentret, på uppdrag av HSB, som ligger bakom rapporter "Stängda dörrar", vilket är en uppföljning på en tidigare rapport "Det var bättre förr – ungas förutsättningar på bostadsköparmarknaden 2005-2015”.

I undersökningen granskas tre typhushålls möjligheter att köpa bostadsrätter i 20 större kommuner. Hushållen är en hemmaboende 23-åring, ett 27-årigt par och en ensamstående 30-åring med barn.

Enligt rapporten är bostadssituationen i Stockholm den tuffaste. Bankernas KALP-kalkyler (kvar att leva på) tillsammans med bland annat det andra amorteringskravet och bolånetaket gör det enligt rapporten nu omöjligt för alla tre typhushåll att köpa en genomsnittlig bostadsrätt i Stockholm.

Vidare visar rapporten att 23-åringen tvingas ta lån utan säkerhet i 16 av 20 kommuner för att komma upp i insatsen på bostadsrätten.

– Nu ser vi vilka effekter en utebliven social bostadspolitik kombinerat med benhårda kreditkrav från regering och banker har fått. Stöd till bosparande och ändrat bolånetak i form av ett statligt startlån till unga för att underlätta deras inträde på bostadsmarknaden behövs snarast. De unga har inte råd med fler förlorade år i bostadspolitiken, säger Anders Lago. Anders Lago, förbundsordförande HSB.