S-toppen. Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S) vill införa en bostadsgaranti för alla unga som är skrivna i Stockholms stad. Foto: Peter Knutson

S vill ha blocköverskridande överenskommelse om ett stopp för utförsäljningar

Socialdemokraterna i Stockholm vill få till en partiöverskridande överenskommelse om att inte sälja ut små och billiga hyresrätter som kan efterfrågas av unga. Frågan ska nu lyftas till övriga partiföreträdare.

  • Publicerad 06:50, 13 jun 2018

Bostadsfrågan väger tungt när Sverige i höst går till val. Särskilt angelägen är den i Stockholm där nya lånekrav, långa hyresköer och en längre tids bostadsbrist har slagit hårt mot främst stadens unga.

Det här måste du tjäna för att få köpa en etta

Nu vill Socialdemokraterna i Stockholm få till en partiöverskridande överenskommelse om att inte sälja ut fler hyresrätter som skulle gynna unga – det vill säga bostäder som är mindre och billigare.

– Jag har framfört i många olika sammanhang att det inte är en bostadsmarknad som fungerar i Stockholm. Därför lovar vi en bostadsgaranti för unga nästa mandatperiod. Jag ämnar också att få till en överenskommelse mellan partierna i Stadshuset att inte sälja ut billiga hyresrätter, säger Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S).

Blandade upplåtelsefromer

Exakt hur överenskommelsen skulle se ut, eller om den ens är möjlig, är ännu inte klart enligt S. Frågan ska först lyftas till samtliga partier som är representerade i kommunstyrelsen i Stadshuset. Därefter ska ett första utkast tas fram.

– Jag menar att vi borde ha både bostadsrätter och hyresrätter, vi vill ha blandade upplåtelseformer i alla våra stadsdelar. Men framför allt när vi pratar om unga är det helt avgörande med hyresrätter. De har i de flesta fall inga möjligheter att köpa lägenheter, säger hon.

Tidigare i våras gick S i Stockholm ut med att de även vill införa en bostadsgaranti för alla unga mellan 18-25 som är skrivna i kommunen och uppfyller inkomstkraven. Tanken är att skapa en snabbkö med särskilt lämpliga objekt för att öka rörligheten – något man står fortsatt fast vid.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Staden arbetar också på högvarv med att försöka nå bostadsmålen i Stockholm. Det senaste årets kris inom bostadsbyggandet har dock påverkat nyproduktionen kraftigt i hela länet, särskilt bostadsrätter i det övre prissegmentet.

– Vi bygger som aldrig förr i Stockholm. I år är målet 8000 lägenheter, varav fler än 4000 av dessa är hyresrätter. Men om bostadsmarknaden mattas av framöver finns det ett ännu större behov av hyresrätter, säger Karin Wanngård som är starkt kritisk mot utförsäljningarna som skedde förra mandatperioderna.

Moderaterna i Stockholm har i nuläget inga kommenterar om hur de ser på en eventuell överenskommelse men står fast vid sin tidigare kritik mot den föreslagna bostadsgarantin.

– Socialdemokraternas förslag är ingen garanti. Tvärtom skapar det här bara falska förhoppningar. Det blir inga nya bostäder med förslaget, enbart en ny kö för ca 800 unga trots att tiotusentals står utan bostad, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).