Återvinning. År 2025 ska miljöstationerna ha ersatts av fastighetsnära sortering. Miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) välkomnar förändringen. Foto: Stockholms stad

Snart slipper du gå till återvinningen

År 2025 ska återvinningsstationerna för förpackningsinsamling vara borta. I stället ska sorteringen ske närmare hemmet, enligt ett nytt regeringsförslag. Miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) är positiv. ”För stockholmarna är det här en bra reform”.

  • Publicerad 06:50, 25 apr 2018

Trängsel, skräp och överfyllda kärl är en vanlig syn vid Stockholms återvinningsstationer. Men snart är det slut med det.

Enligt ett nytt regeringsförslag ska insamlingsbehållarna försvinna helt 2025 och i stället ersättas av fastighetsnära återvinning.

Det innebär kort och gott att du inte längre kommer behöva släpa skräp som tidningar, förpackningar och plast till en återvinningsstation.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Förslaget är just nu ute på bred remiss och Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) är positiv.

– Vi har fått ett förslag från regeringen att ta ställning till som vi tycker är ganska bra. Den viktigaste punkten är att även utsorterat material, det man i dag lägger i återvinningsstationerna, ska ske fastighetsnära och att det ska bli lättare och närmre att återvinna, säger Katarina Luhr.

"Hopplöst för dem som försöker sortera hemma"

I dag ställs det krav på producenterna att själva stå för hanteringen av förpackningsavfallet. För varje sak du handlar utgör en viss del av priset tillverkarens kostnad för att se till att använda förpackningar återvinns. Sedan 1994 ska det ske genom de utplacerade återvinningsstationerna. Men systemet fungerar dåligt och det behövs därför en skärpning och ett förtydligande av tillverkarnas ansvar, enligt förslaget.

– I Stockholm kommer det in mycket klagomål på nedskräpade stationer, att de är överfulla och ligger långt borta. Det är helt enkelt hopplöst för dem som försöker sortera hemma. För stockholmarna är det här en bra reform, säger Katarina Luhr, som betonar att staden ansvarar för insamling av hushållssopor och grovavfall, inte förpackningar.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Exakt vad fastighetsnära återvinning innebär är ännu inte hugget i sten. Men grundtanken är att sorteringen, även av den som inte omfattas av stadens ansvar, ska ske i direkt anslutning till hemmet.

För de bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som i dag inte har någonstans att sortera kan det därför komma att krävas en del förändringar.

Klart är att ett utrymme i eller på den befintliga fastigheten måste upplåtas, något som enligt miljöborgarrådet kan handla om exempelvis soprum eller någon form av miljöstuga.

Tanken är att producenterna, precis som idag, som ska stå för notan.

För Stockholms del finns det dock vissa utmaningar.

– I Stockholm har vi diskuterat att det är ont om plats och eventuellt kommer det här på vissa ställen inte ens att vara ett alternativ. Det vi har tittat på är innerstan, och då främst Gamla stan där det kan vara trångt och svårt att hitta lokaler att sortera i. Så vi får nu se hur man löser det, säger Katarina Luhr.

Skärper kraven på producenterna

Förhoppningen är att förpackningsindustrin i och med skärpta krav ska ta ett ännu större ansvar för att även minska avfallet. Förslaget omfattar också ett utökat ekonomiskt krav på förpackningsproducenterna att finansiera återvinningsmöjligheter i anslutning till parker och stränder.

– Det här gör det tydligare att det är en summa som ska betalas av producenterna. Om det blir mindre hushållssopor blir det också mindre sortering.

Kraven kommer att ställas stegvis. Vid år 2021 beräknas cirka 60 procent av förpackningsåtervinningen ske fastighetsnära, för att år 2025 vara fullt utvecklad.