Bostadsrätt? På många håll används attefallshusen som sommarhus och åretruntbostäder. Foto: Polhus

Var tredje attefallshus i Stockholms län blir bostad

Attefallshusen firar snart fem år. Men i Stockholms län byggs bara var tredje som bostad. Här är siffrorna som visar hur det ser ut i din kommun.

  • Publicerad 08:40, 22 mar 2019

Snart fem år har gått sedan det blev fritt fram att bygga attefallshus på landets villatomter. Sedan dess har det i Stockholms län gjorts ett tusental bygganmälningar årligen, visar en sammanställning från Boverket.

Men långt ifrån alla byggs som bostadshus.

Enligt Boverkets senaste undersökning bland länets kommuner för 2017 gjordes endast 420 bygganmälningar för bostadsanpassade attefallshus. Resterande, 835, avser annan bygglovsbefriad komplementbyggnad.

Sex kommuner i länet har inte svarat i enkäten, däribland Stockholms stad, Nacka, Vaxholm och Haninge. Men statistiken, som sett snarlik ut de senaste åren, ger ändå en fingervisning om vad de utökade byggmöjligheterna har lett till i Stockholms län sedan de infördes, enligt Annika Lindström, handläggare på Boverket.

– Vi skiljer på frågan om de används till bostad eller förråd. Men vi följer inte upp närmare om de används till något annat, säger hon.

Just nu utreds också möjligheten att öka byggrätten för attefallshus från 25 kvadrat till 30 kvadrat. Något beslut har ännu inte fattats i frågan men intresset bedöms som fortsatt stort.

Flest redovisade bostadsanpassade attefallshus bland länets kommuner, 130 stycken, har bygganmälts i Nynäshamn. Därefter kommer Huddinge med 93, Sollentuna 26 Lidingö med 21 stycken.

När det gäller antalet icke bostadsanpassade attefallshus toppar Värmdö länets kommunlista med 195 stycken, tätt följt av Österåker med 126.

Något som kan förklaras med att de även används som sommarhus i skärgårdspräglade kommuner.

Allt fler villaägare bygger också attefallshus på tomten som de sedan säljer som bostadsrätter. På Hemnet ligger just ett flertal annonser ute i länet, där Huddinge dominerar.

Samtidigt har utbudet av olika huslösningar ökat kraftigt bland leverantörerna. Men någon närmare utredning av hur utformningen av husen ser förändrats finns ännu inte.

– Vi har inte gjort någon uppföljning på det. Vi sätter bara reglerna, sedan får de som bygger de här husen lägga till de extra detaljer de vill, säger Annika Lindström.

Lyxigt. På många håll används attefallshusen som sommarhus och åretruntbostäder. Foto: Modulhus

Antal bygganmälda attefallshus i Stockholms län - kommun för kommun

Antal bygganmälda attefallshus i Stockholms län under 2017

Kommun, bostadsanpassade, ospecificerad komplementsbyggnad

Botkyrka 14, 33

Danderyd 14, 28

Ekerö 8, 38

Haninge

Huddinge 93, 70

Järfälla 8, 27

Lidingö 21, 22

Nacka

Norrtälje

Nykvarn 0, 10

Nynäshamn 130, 21

Salem

Sigtuna 7, 19

Sollentuna 26, 48

Solna 0, 0

Stockholm

Sundbyberg 3, 0

Södertälje 7, 31

Tyresö 14, 64

Täby 16, 60

Upplands Bro 0, 19

Upplands Väsby 11, 7

Vallentuna 10, 17

Vaxholm Värmdö 20, 195

Österåker 18, 126

Totalt 420, 835

Källa: Boverket