Oeniga. Erika Ullberg (S) och Ella Bohlin (KD) ser inte likadant på landstingen. Foto: Andreas Enbuske / SLL

Bohlin (KD): Dagens landsting har spelat ut sin roll

Ella Bohlin (KD) svarar Erika Ullberg (S) om framtidens landsting.

  • Publicerad 14:29, 10 okt 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det här är en slutreplik i debatten mellan Ella Bohlin (KD) och Erika Ullberg (S) som startade med artikeln "Bohlin (KD): Landstingen behöver lägga ner".

Ullbergs replik finns här: "Förstatligande av vården vore ett missgrepp"

***

"Erika Ullberg (S) har rätt i att ett förstatligande av hälso- och sjukvården kommer kräva både resurser och energi. Stora omorganisationer är inte alltid enkla. Men som politiker menar jag att vi måste fråga oss om alternativet, att inte göra något, verkligen är att ta ansvar? Är dagens organisation med rötterna i 1800-talet värd att ha kvar?

Om så får gärna Ullberg svara på varför. Om vi gör tankeexperimentet att vi skulle skapa en sjukvårdsorganisation från grunden så skulle nog ingen förorda dagens splittrade modell. Det Ullberg gör är att försvara systemet före patientens bästa.  Sjukvården står inför stora utmaningar. I och med att vården får tillgång till nya mediciner, nya behandlingsmetoder och ökat behov av kunskapsspridning så menar jag att dagens modell spelat ut sin roll och att vi behöver förstatliga sjukvården.

Den enkla vägen är att sitta stilla i båten och inte göra något. Men vi behöver agera för att vården skall stå redo att möta framtidens utmaningar och sätta patienten i främsta rummet."