Debattörerna. Centerpartisterna Hamid Ershad Sarabi (C) och Jonas Ekström (C). Foto: Centerpartiet

C: "Jo, man hjälper genom att dela ut sprutor"

Det finns vetenskapligt underlag som visar att sprututbyten för narkomaner minskar smittöverföring, framförallt av HIV men också av hepatit, skriver fyra centerpartister. "Det är en hälsopolitisk insats för att förbättra hälsan och minska dödligheten hos en grupp människor som hör till de mest utsatta i vårt samhälle".

  • Publicerad 15:13, 16 feb 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Sprututbyte vid Gullmarsplan stoppas efter protester. Vi tycker detta är väldigt beklagligt. Okunskap i ämnet och NIMBY-attityd får inte sätta stopp för att människor som tillhör en marginaliserad del av samhället ska få vård.

Motståndet mot sprututbyte beror på flera saker. En åsikt som har framförts från politiskt håll, senast i en artikel här på StockholmDirekt, är att det saknas evidens för att sprututbytesprogram minskar smittspridning. Det stämmer inte.

Det finns vetenskapligt underlag som visar att smittöverföring minskar, framförallt av HIV men också av hepatit. Hepatit C är en av de vanligaste orsakerna till skrumplever och levercancer. Det går numera att bota hepatit C, men till höga kostnader (ca 100 000 kronor per behandling). Det är givetvis bättre, både för individen och samhället, att om möjligt förebygga en allvarlig sjukdom än att senare behöva behandla densamma. WHO, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför sprututbytesprogram.

DOKUMENT: Var ska stadens narkomaner få plats att byta sprutor?

Det finns dessutom lyckade exempel att titta på i Sverige. Vid en uppföljning 2016 hade inte en enda injektionsmissbrukare smittats av HIV i Skåne under 2000-talet. Anledningen är att Skåne var tidigt ute med sprututbyte till missbrukare.

En annan anledning till motståndet är oroliga grannar. Få medborgare vill ha en sprututbytesverksamhet i sitt kvarter. Det finns sannolikt ingen lättillgänglig plats i Stockholm som upplevs som en optimal placering av alla parter. Missbruk och de sociala problem som kan följa i dess spår, är något de flesta av oss inte vill se och helst glömma bort att de existerar. Med fler sprututbyteskliniker minskar belastningen på varje klinik, vilket torde minska de sociala problemen. En ökad tillgänglighet gör också att fler missbrukare kan nås.

Moderat glädje efter stoppat sprututbyte

Beroende är en sjukdom. Inte sällan förekommer andra psykiska sjukdomar samtidigt. Missbruket leder också ofta till andra medicinska problem. sprututbytesverksamhet kan vara ett första steg på vägen ur ett beroende. Där finns personal som är vana att vårda personer med beroendesjukdom och som har förståelse för problematiken. Det blir ett tillfälle att öppna en dörr till frivilligvården och andra stödjande instanser.

Beslut är fattat om att det skall öppna ytterligare en sprututbytesklinik i Stockholm, vilket Centerpartiet varit drivande i. Vi beklagar att den planerade kliniken vid Gullmarsplan inte blir av, men hoppas att landstinget snabbt kan hitta andra lämpliga lokaler som gör att verksamheten kan starta så fort som möjligt. Sprututbyte är inte en narkotikapolitisk åtgärd. Det är en hälsopolitisk insats för att förbättra hälsan och minska dödligheten hos en grupp människor som hör till de mest utsatta i vårt samhälle."

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.