Emma Ringqvist, förbundsordförande, jagvillhabostad.nu och Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm Foto: Pressbilder

DEBATT: 67 000 unga i Stockholm tvingas bo kvar hemma på grund av bostadsbristen

Genom sina kommunala bostadsbolag har kommunerna stora möjligheter till att möta upp behovet och arbeta för en mer hållbar bostadssituation i länet. Genom en aktiv markpolitik och krav på byggaktörer kan kommunerna också se till att hyrorna hålls nere. I slutändan handlar det om politisk vilja. A

  • Publicerad 09:51, 17 dec 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

En ny undersökning från Hyresgästföreningen visar att cirka 67 000 unga i Stockholmsregionen mellan 20-27 år bor ofrivilligt hemma, det högsta antalet som någonsin uppmäts. Bristen på boende som unga vuxna har möjlighet att efterfråga i Stockholm blir värre för varje år som går. Unga vuxna hindras från att ta jobbet de skulle få eller gå utbildningen de kom in på, vuxenlivet ställs på vänt. Näringslivet i regionen förlorar i sin tur viktig kompentens och tillväxten drabbas hårt.

Undersökningen visar också att ungefär hälften av regionens unga vuxna mellan 20-27 år vill flytta inom det närmsta året. Många unga tvingas in i osäkra boendeformer som skapar en otrygghet och rotlöshet. Enligt undersökningen oroar sig också 42 procent av länets unga vuxna för att hitta ett hem i framtiden, vilket också påverkar synen och möjligheter till att kunna bilda familj.

"Hyresrätter med rimliga hyror"

Det som saknas är bostäder som unga vuxna har möjlighet att efterfråga, hyresrätter med rimliga hyror. Det yttersta ansvaret för ett hållbart bostadsbyggande ligger på kommunerna, tyvärr är det många kommuner i länet som inte tar sitt ansvar. I lagen står det att varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Genom sina kommunala bostadsbolag har kommunerna stora möjligheter till att möta upp behovet och arbeta för en mer hållbar bostadssituation i länet. Genom en aktiv markpolitik och krav på byggaktörer kan kommunerna också se till att hyrorna hålls nere. I slutändan handlar det om politisk vilja. Ansvaret för behoven har marknadskrafterna inget intresse av att ta.

Staten måste också ta ett betydligt större ansvar för bostadsfrågan, genom att sätta press på kommunerna att prioritera byggande av bostäder efter behov, de kan också bidra genom att stärka det statliga stödet till kommunerna för byggande av hållbara hyresrätter.

Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm

Emma Ringqvist, förbundsordförande, jagvillhabostad.nu