"Vi lokala politiker tar tacksamt emot medborgares förslag till förbättringar, förslagen kanaliseras till den nämnd som har åtgärdsansvar." skriver majoriteten i Skarpnäcks stadsdelsnämnd Foto: Christoffer Röstlund Jonsson

DEBATT: "Alla måste bidra i klimatarbetet"

Vi i den grönblå majoriteten i Skarpnäck menar att genomgripande och omedelbara åtgärder behöver vidtas för att stoppa klimatförändringarna. Lokala insatser är betydelsefulla i det nationella och internationella arbetet att bryta en destruktiv utveckling, skriver majoriteten i Skarpnäcks stadsdelsnämnd

  • Publicerad 13:17, 27 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Klimatförändringarna drabbar alla och läget är allvarligt, det ser ut som att Parisavtalets inriktning på 1,5 grad inte kommer att uppnås. Vi i den grönblå majoriteten i Skarpnäck menar att genomgripande och omedelbara åtgärder behöver vidtas för att stoppa klimatförändringarna. Lokala insatser är betydelsefulla i det nationella och internationella arbetet att bryta en destruktiv utveckling. Stockholms stad har en stark roll som förebild när världens städer möts och Stockholms alla förvaltningar arbetar aktivt med miljömålen i stadens budget.

Stockholm ska bli fossilbränslefritt år 2040, det innebära att individ som stad behöva ställa om för att bidra. Vi fasar ut fossila bränslen och bygger om staden att främja gång, cykel och kollektivtrafik.I Skarpnäck har vi en klimatinvesteringsplan med åtgärder så som byte till lågenergilampor och energisnåla vitvaror,dialoger förs med byggare om solpaneler och sedumtak.

I stadens budget betonas att politiken bygger på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, tillsammans har vi därför inrättat ett Agenda 2030-råd där vetenskap, näringsliv och politik kan mötas och gemensamt arbeta att förverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten, människan, djur och natur. Vi gör Stockholm till en stad för goda livsmiljöer och minimerar miljöpåverkan av skadlig tillväxt. Hållbar utveckling leder till fler innovationer, vi ska revolutionera miljöarbetet och vara den förebild vi eftersträvar.

Vi lokala politiker tar tacksamt emot medborgares förslag till förbättringar, förslagen kanaliseras till den nämnd som har åtgärdsansvar. För oss är det viktigt att stadsdelens verksamheter bidrar till en hållbar miljö där aktiva val leder till minskad klimatpåverkan. När vi sänker energianvändningen, tar bort plasten, kemikaliesanerar förskolor, minskar mängden matsvinn och ökar ekologiska livsmedel och vegetariska måltider i förskolan och äldreomsorgen, utvecklas vår stadsdel hållbart.

Ewa Larsson MP, ordförande Skarpnäck

Billy Östh M, gruppledare Skarpnäck

Jessica Sjönell L, gruppledare Skarpnäck

Alfred Askeljung C, gruppledare Skarpnäck

Frida Bramstedt KD, gruppledare Skarpnäck