Älvsjö går back i år. Foto: Sacharias Källdén

DEBATT: "Älvsjös ekonomi är ett fiasko från majoriteten"

Det är dags för den styrande majoriteten att ta ansvar, istället för att låta våra äldre, våra barn eller medarbetarna betala för deras oförmåga att styra. Dags att ge tillbaka de resurser Älvsjö behöver, dags att byta styre så vi kan få ett Älvsjö för alla, skriver gruppledarna för S och V i Älvsjö.

  • Publicerad 12:26, 25 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Under förra mandatperioden när vi styrde Stockholm ställdes vi inför många tuffa utmaningar. Trots detta såg vi alltid till att tillse verksamheter med resurser. När vi lämnade över makten fanns det fortfarande mycket kvar att göra. 

Med alla investeringar som vi gjorde i Älvsjö har hela tiden ekonomin varit god.  När vi nu får se utfallet för perioden januari till augusti så kan vi notera ett kraftigt underskott på 12,7 miljoner. Det är inte bara dåligt utan skulle kunna benämnas som fiasko. Allt för att symboliskt försämra skatterna med 16 öre, en försämring som motsvarar 48 kronor per älvsjöbo i genomsnitt.

Även närliggande stadsdelsnämnder dras med stora underskott på grund av skattesänkningen.

De grönblåas lösning på det stor underskottet är att dels ta pengar från reserverna och dels omyndigförklara cheferna ute i verksamheterna. Cheferna kommer inte få fatta beslut om det behöver köpas utrustning för att stimulera våra barns lärande i förskolorna eller kläder som värmer personalen i hemtjänsten när vintern närmar sig. 

Vi behöver tillföra mer resurser till våra viktiga verksamheter. Resurser som togs bort i årets budget när stadsdelen fick mindre pengar till följd av skattesänkningar. Vi behöver ge tillbaka makten till verksamheterna som vet bäst vad som behövs.

Det är dags för den styrande majoriteten att ta ansvar, istället för att låta våra äldre, våra barn eller medarbetarna betala för deras oförmåga att styra. Dags att ge tillbaka de resurser Älvsjö behöver, dags att byta styre så vi kan få ett Älvsjö för alla! 

Stefan Johansson, gruppledare, Socialdemokraterna Älvsjö stadsdelsnämnd

Mattias Håkansson, gruppledare, Vänsterpartiet, Älvsjö stadsdelsnämnd

Stefan Johansson, gruppledare, Socialdemokraterna Älvsjö stadsdelsnämnd Foto: Stockholms stad

Mattias Håkansson, gruppledare, Vänsterpartiet, Älvsjö stadsdelsnämnd Foto: Stockholms stad