Dennis Wedin (M) bostads och fastighetsborgarråd svarar Vänsterpartiet om Stadsbibliotekets upprustning. Foto: Stockholms stad/Sacharias Källdén

DEBATT: "Ansvarslöst med ofinansierade miljardinvesteringar"

Jag betvivlar inte Bouchers (V) engagemang för stadens bibliotek, men att ge miljardlöften utan finansiering är rent önsketänkande. Denna brist på ekonomiskt ansvarstagande skulle i längden resultera i färre kultursatsningar, och mindre pengar till viktiga välfärdssatsningar, skriver bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) i en replik till Vänsterpartiet.

  • Publicerad 09:39, 9 jul 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Torun Boucher (V) kritiserar oss i den grönblåa majoriteten för en ovilja att rusta upp Stadsbiblioteket, trots att vi presenterat en finansierad renoverings- och underhållsplan på 260 miljoner kronor över fem år. Vänsterpartiets politik saknar förankring i verkligheten. De ignorerade biblioteket när de själva styrde, men går nu i opposition fram med ett ofinansierat miljardlöfte. Detta skulle innebära att pengar skulle behöva tas från andra håll i staden, exempelvis viktiga kultur- eller välfärdsverksamheter.

DEBATT: "Satsa på biblioteken istället för att skära ner"

Stadsbiblioteket är inte enbart en av stadens viktigaste byggnader, utan även en populär kulturinstitution i hjärtat av Stockholm. Alldeles för länge har det utretts hur man ska upprusta byggnaden, och dessa olika turer har varken gett stockholmarna någon klarhet eller medarbetarna någon arbetsro. Jag är stolt över att den grönblåa majoriteten nu tar ansvar för en renovering av byggnaden.

Förra mandatperioden var Vänsterpartiet med och styrde i Stockholm. Då fick stockholmarna uppleva konsekvenserna av att låta kostnader i byggprojekt skena. Enbart i fastighetsnämnden fördyrades projekt med över två miljarder kronor, vilket resulterade i att underhållskostnader medvetet fick hållas nere för att budgeten skulle klaras. Det är denna oreda som jag nu försöker städa upp efter.

Allvarlig kritik

Trots att man fått allvarlig kritik från stadens revisorer över bristande kostnadskontroll i fastighetsprojekt och uteblivet underhåll, går den samlade vänsteroppositionen fram med förslag på ofinansierad miljardinvestering på en enskild fastighet. Dessutom innebär förslaget att staden förlorar framtida hyresintäkter från de verksamheter som skulle behöva lämna basarerna längst med Sveavägen.

Jag betvivlar inte Bouchers (V) engagemang för stadens bibliotek, men att ge miljardlöften utan finansiering är rent önsketänkande. Denna brist på ekonomiskt ansvarstagande skulle i längden resultera i färre kultursatsningar, och mindre pengar till viktiga välfärdssatsningar.

Jag är stolt över att agera för en nödvändig renovering av Stadsbiblioteket, samtidigt som jag gör allt för att skapa ordning och reda i stadens fastighetsbestånd. Det är tid för ansvar.

Dennis Wedin (M) bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad