Biståndsarbete. De som arbetar Ama riskerar att förlora sina jobb. Foto: Hege Hellström

Debatt. Att stänga AMA gör livet svårt för många Vallentunabor

Alliansen vill stänga AMA för att effektivisera och få ut fler på arbetsmarknaden. Här skriver medarbetarna på AMA om hur de ser på saken.

  • Publicerad 17:53, 7 nov 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

“Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer”

Så lyder Vallentunas nya vision. Och samtidigt vill Alliansen alltså stänga ner Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) och därmed försvåra livssituationen för en mängd Vallentunabor som nu tvingas in i bidragsberoende. Vi som arbetar på AMA kan inte stå tysta och låta detta ske oemotsagt. Det vore att vara feg, att sträva bakåt och att förminska oss själva.

LÄS MER: Debatt. Alliansen: Därför vill vi stänga Ama

Ni hävdar att AMA inte tar emot alla målgrupper som socialförvaltningen såg hade behov och att man därför startade upp Vallentuna arbetscoachning (VAC). Där har ni fel. VAC startades som ett komplement till AMA för att ta emot de individer som var för "friska" för att omfattas av daglig verksamhet enligt “Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” (LSS), men ändå för "dåliga" för att kunna räkna med en egen försörjning på den öppna arbetsmarknaden. Insatsen som VAC erbjuder är daglig sysselsättning enligt “Socialtjänstlagen” (SoL).

I dessa sammanhang är det mycket viktigt att hålla isär de olika lagstiftningarna.

VAC och AMA har fram till nu haft ett mycket gott samarbete för att varje individ ska få den hjälp just denne person behöver. Det har dock bromsats av att VAC:s sysselsättning som tidigare nämnt, kräver ett SoL-(eller LSS-)beslut vilket kräver en del byråkratiskt beslutsfattande på myndighetsnivå innan handläggarna kan börja arbeta med klienterna.

Det bör också nämnas att formuleringen "AMA tog inte emot alla de målgrupper som socialförvaltningen såg hade behov av arbetsmarknadsinsatser" är grovt missledande. AMA har genom alla år haft ett gott samarbete med Enheten för ekonomiskt bistånd på Socialförvaltningen. 2005 fattades bland annat beslut i Kommunfullmäktige att Vallentuna inte skulle ha några ungdomar som var beroende av försörjningsstöd, utan att samtliga ungdomar skulle skickas till AMA för att snabbt komma ut i studier eller arbete. Sedan dess har AMA och Enheten för ekonomiskt bistånd haft ett nära samarbete fram tills för några år sedan när personalsituationen på enheten blev så ohållbar att det ständigt var nya socialsekreterare och oinsatta konsulter på plats och ingen hade tid att samverka med AMA. Vi har återkommande efterfrågat samverkansmöten med enheten men alltid fått svar att "de inte har tid" och att de "är överarbetade på grund av underbemanning".

Vidare hävdar ni att AMAs resultat inte är tillfredsställande och att personer fastnar i vår klädsortering. Även här har ni fel. Utvärderingen som ni syftar på gjorde sin jämförelse av AMA:s respektive VAC:s resultat under 2017, det år då AMA till följd av en omfattande brand i december 2016 bara fungerade till hälften. I april 2018 flyttade AMA tillbaka till sina riktiga lokaler på Fabriksvägen och skulle nu ha goda förutsättningar att få lika bra resultat som tidigare år. AMA får ut ungefär 18-20 personer i egen försörjning på den öppna arbetsmarknaden varje år.

Sedan skriver ni att AMA inte arbetar evidensbaserat, vilket är totalt taget ur luften. Inom AMA arbetar vi enligt Vallentunamodellen, en metod som prisats av flera andra kommuner, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsekonomer samt även du Parisa och tidigare kommunalråd Örjan Lid. Vi har aldrig tidigare fått kritik för vårt arbetssätt. Tvärtom är det varje år ett flertal andra kommuner som gör studiebesök till Vallentuna för att ta del av vårt arbetssätt och ta det tillbaka till sina egna verksamheter.

Ni fortsätter sedan att hävda att AMA har en lägre genomströmning av personer och drar paralleller till VAC:s målgrupp. Ingen har förnekat att VAC:s målgrupp är svår. Det är av denna anledning dessa personer omfattas av SoL eller LSS och därför har rätt till daglig verksamhet eller daglig sysselsättning samtidigt som de uppbär ersättning från Försäkringskassan eller annan offentlig myndighet. AMAs målgrupp är de personer som INTE omfattas av någon av dessa lagstiftningar, men som av olika anledningar hamnat i en situation som gjort att de står utanför arbetsmarknaden. Vissa har varit långvarigt sjuka, andra har suttit fast i missbruk, en del har begått brott som de avtjänat, många har svårigheter med det svenska språket och somliga har haft stora trauman i sitt liv till exempel skilsmässa, förlorat ett barn eller blivit utsatta för övergrepp och därför inte kunnat få sitt liv att fungera.

Klädsorteringen har under alla år fungerat som en landningsplats för dessa människor. Ett enkelt arbete där enda vinsten är att man hamnar i ett socialt sammanhang och får dagliga rutiner igen. Man får en andningspaus där man kan sträcka på ryggen och känna marken under fötterna igen. För vissa tar det kort tid, för andra tar det längre tid.. Klart är att INGEN som börjar i klädsorteringen blir kvar där för resten av sitt liv. Målet är ALLTID att gå vidare till den öppna arbetsmarknaden och egen försörjning. De personer som utredningen pekar på har “fastnat" är personer som står mycket långt bort från arbetsmarknaden men vars kompetenser ändå tas tillvara i olika nyckelfunktioner för att få det dagliga arbetet i klädsorteringen att fungera. Vi anser att det är bättre att de är anställda hos oss än att de går hemma och mår dåligt samtidigt som de tvingas söka försörjningsstöd för att klara sig.

Som slutkläm i debattartikeln framhåller ni att ni månar om att ha en effektiv arbetsmarknadspolitik och att ni vill ta tillvara på varje människas potential. Vad ska vi svara på det? Vi kan bara beklaga att Alliansen inte har tagit sig tid att besöka AMA och på allvar sätta sig in i hur vi arbetar här samt med vilken målgrupp. Vi är också ledsna att ni inte förstått hur allvarlig den brand var som härjade i våra lokaler natten mellan den 9-10 december 2016, samt vilka konsekvenser det fick för vårt resultat under 2017. Det är också tråkigt att det uppenbarar sig att våra kommunpolitiker inte är insatta i de lagstiftningar som de olika verksamheterna arbetar med utan jämför äpplen med päron i tron att det är samma sak, istället för att ta tillvara på både VAC:s och AMA:s olika kompetenser och underlätta samverkan mellan dessa i syfte att hjälpa de individer som ligger på gränsen mellan den ena och andra verksamheten.

Slutligen vill vi nämna följande:

AMA har i många år sett till att Vallentuna kommun varit i topp tre över de kommuner i Sverige med lägst arbetslöshet. Ett vinnande koncept för detta är att AMA drivs i kommunstyrelsens regi. Fördelarna med detta är att vi inte, som i fallet för VAC, begränsas av lagstiftningar som i många fall verkat byråkratiska och långsamma i beslutsfattandet. Istället har vi snabbt kunnat ta in nya klienter både från Arbetsförmedlingen, Enheten för ekonomiskt bistånd samt andra myndigheter. Att slå samman VAC och AMA som EN verksamhet i socialförvaltningens regi vore förödande för de individer som varken omfattas av SoL eller LSS men som i detta fall kommer att tvingas "myndighetsprövas" för att få hjälp. Ni måste inse att BÅDA verksamheterna behövs!

Hultsfred riktar stark kritik mot Täby

Nyheter ”Lurade samhällets mest utsatta" I ett brev till Täby kommun riktar Hultsfreds kommun hård kritik till kommunen. De menar att Täby lurat en flyktingfamilj att flytta från kommunen till just Hultsfred.torsdag 18/4 16:54

Nu är padelbanorna klara i Täby park

Nyheter BILDER: Så här ser det ut på platsen På den annars oanvända grönytan i Täby park lyser nu det gröna konstgräset. Idag öppnade Norrorts första padelbanor – utomhus.torsdag 18/4 16:47