Jonas Naddebo, (C) kulturborgarråd, Foto: Pressbild

DEBATT: "Biblioteken ska fortsätta vara trygga och rofyllda mötesplatser"

Jag håller med Sissela Nordling Blanco om att våra bibliotek ska vara trygga och öppna rum för tjejer likväl som för alla andra grupper i samhället. Däremot stämmer inte bilden hon målar upp med verkligheten, skriver Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd i en replik till Fi.

  • Publicerad 14:12, 30 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Efter det rödgrönrösa styret stod det klart att en omställning av bibliotekens organisation var nödvändig för att bli ekonomiskt hållbar. Som all annan skattefinansierad verksamhet måste biblioteken kunna utformas så smart som möjligt. Att staden under en kort och tillfällig period ändrar öppettider för några av stadens bibliotek är inte optimalt men ofrånkomligt som en följd av pågående fackliga förhandlingar. Öppettiderna för biblioteken i Kista och Rinkeby, som Sissela Nordling Blanco hänvisar till, har inte påverkats alls under omställningen.

DEBATT: Varför stänger ni dörren till tjejernas trygga rum?

För den grönblåa majoriteten har trygghets- och säkerhetsfrågorna på biblioteken varit prioriterade. En analys av staden incidentrapporteringssystem från de senaste tre åren visar att vi har lyckats vända trenden som råder i stora delar av det övriga landet. Ordningsstörningarna på biblioteken i Stockholm har minskat, samtidigt som medarbetarna blivit bättre på att rapportera in incidenter och störningar.

Vi har under det senaste året satt in en mängd åtgärder som gett effekt. Ett koncept för trygghetsskapande möblering och inkluderande design har arbetats fram. Det bygger bland annat på zonindelning för olika målgrupper och lägre hyllor för bättre översikt i lokalen. Samarbeten med fritidsgårdar, skolor och lokala brottsförebyggande råd har ökat, vilket ett flertal biblioteksenheter rapporterat att gett en tydlig effekt i biblioteksmiljön och att färre incidenter inträffat. Under året har även förstärkning med väktare och ordningsvakter skett på några få adresser.

Vi i den grönblåa majoriteten fortsätter att arbeta för att biblioteken ska vara en trygg och rofylld mötesplats för alla stockholmare oavsett kön, ålder eller var i staden man bor.

Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd