Talla Alkurdi (S) oppositionsregionråd Foto: Pressbild

DEBATT: "Blågröna sviker barn och unga med psykisk ohälsa"

Allt fler barn och unga mår dåligt. Tyvärr är vården i Stockholm inte rustad för att hantera detta. Det är därför ofattbart att den blågröna majoriteten säger nej till att rädda Stockholms stadsmissions ungdoms- och terapimottagning, Ung hälsa, skriver Talla Akudri,(S), oppositionsregionråd i Region Stockholm

  • Publicerad 14:37, 28 maj 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga är en av vår tids stora utmaningar.  Trots detta är det bara hälften av kommunerna i Region Stockholm som erbjuder tillgång till psykolog för unga på vårdcentralen. I flera kommuner såsom Botkyrka, Ekerö, Sundbyberg och Sollentuna finns inte denna vård överhuvudtaget.

Stadsmissionen stänger ungdomsmottagning

Trots bristen på vård för unga med psykisk ohälsa, röstade det blågröna styret nyligen nej till att rädda Stockholms stadsmissions ungdoms- och terapimottagning, Ung hälsa. Detta fast att flera idéburna aktörer såsom Röda korset, Ericastiftelsen och S:t Lukas, uttryckt intresse för att driva verksamheten vidare med stöd från regionen. Detta är ofattbart.

Vården måste bli mer lättillgänglig

Stockholm stadsmission har under en lång tid bedrivet en verksamhet som präglats av låga trösklar och goda resultat. Genom att kombinera en ungdomsmottagning med en terapimottagning har många unga som annars inte skulle söka vård för sin psykiska ohälsa fått hjälp. Till mottagningen har även unga med tidigare kontakt med psykiatrin vänt sig. En undersökning visar även att hela 25 procents av terapimottagningens patienter tidigare haft självmordstankar. 

Ska vi lyckas minska den psykisk ohälsa bland barn och unga behöver vården bli mycket mer lättillgänglig. Vi menar att Stockholms Stadsmissions verksamhet lyckats med just detta. Vi tycker därför att modellen med en integrerad ungdoms- och terapimottagning borde spridas, inte läggas ner. 

Vi anser även att idéburna aktörer kan och bör spela en viktig roll i vården för människor med psykisk ohälsa. Vi beklagar därför att det blågröna styret för en politik där de stora vårdbolagens intressen, sätts framför de ideella vårdgivarna och där barn och unga drabbas. 

Talla Alkurdi (S) oppositionsregionråd