Salar Rashid (S), vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Stockholm. Foto: Pressbild

DEBATT: "Blågrönas integrationssatsning riskerar att bli ett rundabordssamtal utan effekt"

Den borgerliga majoriteten monterar successivt ner arbetsmarknadspolitiken. Samtidigt som man experimenterar bort alla möjligheter till bättre integration. Stockholm och stockholmarna förtjänar bättre – framför allt en evidensbaserad arbetsmarknadspolitik, skriver

  • Publicerad 12:12, 19 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Den 30 september lanseras integrationspakten i Stockholms stadshus. Det är den blågröna majoritetens svar på hur de ska bryta segregationen i Stockholm. Integrationspakt i alla ära. Men fina politiska löften måste följas upp med praktisk handling. Och där ser vi flertalet nedskärningar som kommer försvåra integrationen. Som exempel drog man bort 40 miljoner kronor från arbetsmarknadsnämnden.

Drygt 1 500 färre unga fick sommarjobb i år

Det innebar bland annat minskade resurser för Jobbtorgen och vuxenutbildningen, färre sommarjobb och neddragningar i satsningarna på att hjälpa personer långt från arbetsmarknaden att hitta en väg till jobb. Idag råder det fortfarande ett anställningsstopp inom flertalet verksamheter inom arbetsmarknadsförvaltningen.Detta hjälper såklart inte integrationen.

"Fina ord utan praktisk effekt"

Vi tycker att det är positivt att staden på olika sätt närmar sig näringslivet och hittar nya samarbetsformer. Men som det ser ut nu – riskerar integrationspaketen bli endast ett rundabordssamtal med väldigt lite innehåll. Fina ord utan praktisk effekt.

Den blågröna majoriteten hade sin chans att stärka innehållet inom integrationspakten, när man fattade beslut om den nya upphandlingen av vuxenutbildningen. Det hade dock krävts en förbättrad planering och styrning för att möta arbetsmarknadens samlade behov av arbetskraft. Staden hade behövt öka andelen egen regi inom vuxenutbildningen samt tillämpa reserverade upphandling i syfte att öka diversifiering och få fler idéburna aktörer som leverantörer.I dagsläget är ca 85 % av vuxenutbildningen upphandlad.

Stockholm kommer under en lång tid framöver vara i behov av utbildad arbetskraft.Prognoser visar att efterfrågan på arbetskraft väntas öka med mer än 50 procent till 2050. Då behöver detta mötas med utbildad arbetskraft. Inte minst då vi nu går mot en lågkonjunktur. 

Istället ser vi tyvärr en borgerlig majoritet som successivt monterar ner arbetsmarknadspolitiken. Samtidigt som man experimenterar bort alla möjligheter till bättre integration. Stockholm och stockholmarna förtjänar bättre – framför allt en evidensbaserad arbetsmarknadspolitik.  

Vi Socialdemokrater föreslår:

1. Att ge mer resurser och medel för en aktiv Arbetsmarknadspolitik – staden ska kunna möta alla aspiranter som vill tas ur försörjningsstöd 

2. Att tillämpa reserverade upphandling i syfte att öka diversifiering och få fler idéburna aktörer som leverantörer

3. Att andelen egen regi utökas inom upphandling av vuxenutbildning

4. Att återinför YFI –modellen – i samband med att man ökar antalet kombinationsyrkesutbildningar med SFI

5. Fler Stockholmsjobb samt handledningstjänster bundna till dessa.

6. Prioritera kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden

7. Införa ett branschråd kopplat till vuxenutbildningen som på riktigt kan möta arbetsmarknadens behov.

Salar Rashid (S), vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Stockholm.